Dánske „flexicurity“ v teste recesie pohorelo

Pred pár rokmi Dánsko vychvaľovali za ich „flexicurity“, stratégiu pracovného trhu založenú na flexibilnom prijímaní a prepúšťaní zamestnancov kombinovanú so štedrými dávkami v nezamestnanosti (najmä pre ľudí s nízkymi príjmami) a „aktivačnými“ politikami.

Dánske „flexicurity“ v teste recesie pohorelo

Bolo to pochopiteľné, keďže na začiatku roka 2007 malo Dánsko najnižšiu mieru nezamestnanosti v EÚ - iba 3,4%. Pre porovnanie, južný sused Dánska Nemecko malo mieru nezamestnanosti 7,1% a jeho severný sused Švédsko mieru nezamestnanosti 6,7%.
Už vtedy tento prístup nebol až taký úspešný ako sa zdalo, pretože v Dánsku sa objavil problém „skrytej nezamestnanosti“, ale toto platilo rovnako aj pre Nemecko a Švédsko.

Avšak počas recesie v rokoch 2008-2009 nastal v Dánsku oveľa väčší prepad v zamestnanosti ako v Nemecku i Švédsku, a kým obidva štáty – Nemecko a Švédsko – teraz zažívajú obrovský nárast pracovných miest (taký obrovský, že v oboch krajinách je zamestnanosť v súčasnosti vyššia ako pred recesiou), Dánsko sa naďalej trápi s poklesom zamestnanosti.
Výsledkom je, že „skrytá nezamestnanosť“ v Nemecku aj Švédsku poklesla, nie však v Dánsku. Dánsko (7,9%) má teraz vyššiu mieru nezamestnanosti ako obe krajiny Švédsko (7,6%) a Nemecko (6,3%).

Kým zamestnanosť od r. 2007 vzrástla v Nemecku o 3% a vo Švédsku o 2,6%, v Dánsku je o viac ako 2% nižšia (počet odpracovaných hodín poklesol o 4%).

Treba podotknúť, že nemecký rast je o to výnimočnejší, že počet obyvateľstva v Nemecku mierne poklesol, zatiaľ čo vo Švédsku sa od roku 2007 počet obyvateľov zvýšil o 3% a v Dánsku bol nárast 2,1%.
Hlavný dôvod biednych dánskych výsledkov je v tom, že kým Nemecko so Švédskom zlepšilo podnikateľské prostredie, dánska vláda v tejto oblasti nespravila nič prospešné.

Stefan Karlsson

8. apríl 2011

Pre INESS preložil Erik Krchňavý

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards