Spomienkový deň Miltona Friedmana

Inštitút INESS mal už po tretí krát česť organizovať spomienkový večer na ekonóma Miltona Friedmana, ktorý sa každoročne koná v deň jeho narodenín v niekoľkých štátoch sveta už šesť rokov. Tento rok by sa nositeľ Nobelovej ceny z roku 1976 Milton Friedman dožil okrúhlych 100 rokov.

Spomienkový deň Miltona Friedmana

No nielen tento fakt dodával tejto príležitosti na význame. Milton Friedman bol jedným z najväčších a najpopulárnejších obhajcov ekonomickej slobody, ktorý sa nebál vyniesť na verejnosť aj citlivé otázky. Jeho myšlienky si treba pripomínať najmä teraz, v čase narastajúcich vládnych regulácii a centralizovaného vládneho riadenia. No možno ešte aktuálnejší je význam Friedmana na poli monetárnej politiky. Jeho varovanie pred zabudovanou slabosťou eura je dobre známe.

Stretnutie sa uskutočnilo v utorok 31. júla v záhradnej časti bratislavskej reštaurácie Pullitzer. Po privítaní hostí a krátkom úvode o živote Miltona Friedmana sa ku slovu dostal hlavný bod oficiálneho programu, diskusný panel. Naše pozvanie prijali Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho Inštitútu M.R. Štefánika, Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka a Ronald Ižip, hlavný analytik TRIM Broker. K nim sa ako diskutujúci a zároveň moderátor pridal hlavný analytik INESS Juraj Karpiš.

Súčasná ekonomická situácia v Európe poskytla viac ako dosť tém  na diskusiu. Prebrala sa Friedmanova rola ako obhajcu ekonomickej slobody, jeho názory na centrálne bankovníctvo a úlohy monetárnej politiky, či na zlatý štandard. Panelisti načrtli aj možné riešenia, ktoré by zvažoval Milton Friedman tu a dnes. Na záver panelisti odpovedali na otázky hostí.

Po paneli nasledovala neformálna časť stretnutia. Stoly s grilovaným mäsom a príjemná atmosféra júlového večera pomohli účastníkom rýchlo nadviazať diskusie v skupinkách na práve vypočuté témy. Zhruba tridsiatka hostí bola vybratá tak, aby v nej boli reprezentovaní podnikatelia, predstavitelia neziskových organizácii a profesijných organizácii, akademici, novinári, a samozrejme aj študenti. Hoci bol pracovný týždeň, väčšina hostí začala odchádzať až s blížiacou sa polnocou.

Oslava Friedmanových narodenín je skvelou príležitosťou priblížiť verejnosti myšlienky slobodnej trhovej výmeny, čo patrí medzi poslanie inštitútu INESS. Veríme, že aj po ďalšie roky sa nám podarí pokračovať v rozbehnutej tradícii.

Video:
Stretnutie bolo navštívené aj niekoľkými novinármi z týždenníka .týždeň, ktorí z neho priniesli krátku video reportáž.

Fotky:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards