Profitovať v zdravotníctve (aktuality.sk)

Profitovať v zdravotníctve (aktuality.sk)

Zisk v zdravotníctve nepochádza z utrpenia druhých, ale z odstraňovania tohto utrpenia.“ To je motto novej publikácie autorov z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS). Knižka s názvom Zdravý zisk útočí priamo na zažité stereotypy verejnosti o súkromnom podnikaní v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Aj zdravie je predmetom vzácnosti

Zdravie nie je tovar!
Hovoria ľudia, ktorí by najradšej akékoľvek ekonomické vzťahy vylúčili
z tejto citlivej oblasti. Zdravie je definované ako absencia choroby
alebo iného poškodenia organizmu a naozaj nie je možné s ním
obchodovať. Nie náhodou hovorí stará ošúchaná múdrosť, že „zdravie, lásku a šťastie si za peniaze nekúpiš“.

Lenže
niečo iné je zdravotná starostlivosť. Tá už sa za peniaze dá
zabezpečiť. Dokonca je možné skonštatovať, že sa nedá celkom zabezpečiť
bez peňazí. Žiadny lekár neobetuje roky namáhavého štúdia zadarmo.
Farmaceutické firmy nedávajú miliardy dolárov na vývoj nových liekov
len z čistej lásky k ľuďom. Všetkých motivuje zisk a bez neho by lekár
veľmi rýchlo zomrel od hladu a firmy, vyvíjajúce nové liečivá, by
skrachovali.

Zdravotné služby sa nevznášajú vo
vzduchoprázdne. Sú predmetom ekonomických vzťahov a tento uhol pohľadu
sa z našich úvah o zdravotníctve nikdy nesmie vytratiť. Juraj Karpiš,
Richard Ďurana a Radovan Ďurana začínajú svoj výklad všeobecnou úlohou
zisku v ekonomike. Zbavujú ho rôznych mýtov a mylných interpretácií,
ktorým sa táto ekonomická kategória teší aj u národohospodárov. Dokonca
odhaľujú atavistický pôvod rôznych protikapitalistických stereotypov,
ktoré sú evolučne podmienené.

Ďalšia kapitola sa zaoberá
historickým vývojom organizácie zdravotnej starostlivosti. Až do 20.
storočia sa úloha štátu chápala najmä v rovine prevencie, udržiavania
hygieny a rôznych sanitárnych opatrení, ktorými sa malo predchádzať
epidémiám. Autori sa mohli viac rozpísať o úlohách tzv. friendly
societies, prípadne o inštitúte rodinného lekára, ktorý bol pomerne
slušnou zárukou voči zneužívaniu informačnej asymetrie medzi pacientom
a doktorom. Ani pred vznikom štátnych systémov nechýbala v oblasti
zdravotnej starostlivosti solidarita.

Zlyhanie štátu v zdravotníctve

Publikácia
vysvetľuje podstatu zdravotnej politiky a opisuje jej nástroje.
Zdravotníctvo je oblasťou s veľkým potenciálom pre zlyhania štátu.
Prehľadne je načrtnutá podstata troch rôznych druhov zdravotnej
starostlivosti, ktoré v súčasnosti prevládajú. Je to jednak
beveridgeovský model bezplatnej štátnej starostlivosti, ktorého
príkladom je britský NHS, ale aj naše zdravotníctvo pred rokom 1989.
Potom bismarckovský hybridný model založený na povinnom poistení,
štátom garantovanom minime a súkromných poskytovateľoch. Príkladmi sú
Nemecko, Francúzsko, ale aj Slovensko po roku 1989. A napokon je tu
trhový model, ktorému sa najviac blížia Spojené štáty.

Autori
samozrejme istú rolu štátu v poskytovaní a najmä kontrolovaní
zdravotnej starostlivosti uznávajú, ale stále tu existuje veľký
priestor pre súkromné iniciatívy. Štátne deformácie v oblasti
zdravotníctva napríklad spôsobili, že reklama v oblasti poskytovateľov
starostlivosti úplne chýba. Kým všetci vieme, ktorý operátor poskytuje
aké hovory, nikde sa neinzeruje, ktorá nemocnica je najúspešnejšia
napr. vo výmene bedrového kĺbu, alebo kde je najlepšie postarané o
rodiace mamičky.

Publikácia Zdravý zisk ozrejmuje
veľa súvislostí a prináša informácie, ktoré sú väčšine ľudí na
Slovensku neznáme. Prekvapujúce je trebárs zistenie, že zdravotná
starostlivosť zadarmo nemá takmer žiadne identifikovateľné pozitívne
dopady na stav pacientov v porovnaní s krajinami, kde si treba
priplatiť. Zaujímavé sú údaje o americkom zdravotníctve. Američania
platia v hotovosti u lekára menší podiel hodnoty zdravotnej
starostlivosti ako Kanaďania, ktorý majú veľmi etatistické
zdravotníctvo.

Knižka do každej čakárne

V
USA majú takisto nižšiu úmrtnosť pri šiestich najčastejších druhoch
rakoviny, než je úmrtnosť v 17 krajinách EÚ. Zaujímavé je, že ešte v
roku 1960 bola stredná dĺžka života v Spojených štátoch a na Slovensku
rovnaká. V priebehu ďalších tridsať rokov nám však Amíci utiekli.
Samozrejme, americké zdravotníctvo má aj negatívne stránky a autori
vysvetľujú, prečo, v porovnaní s Európou, zhltne takú veľkú časť HDP.

Avšak
aj na našom kontinente sa nájdu funkčné trhové prvky. Napríklad čakacie
doby na operácie, ktoré predstavujú veľký problém v štátnom kanadskom a
britskom zdravotníctve, vo Francúzsku skoro neexistujú. Kombinácia
súkromných nemocníc, spoluúčasti pacienta na výkonoch a slobodnej voľby
lekára robí v krajine galského kohúta zázraky. A to sa u nás tvárime,
že súkromná nemocnica je nejaký problém. Omyl, zadlžená a stratová
štátna nemocnica je problémom.

Asi tretina publikácie je
venovaná špecifickým neduhom slovenského zdravotníctva. Všeobecné
teoretické závery predchádzajúcich kapitol sedia aj na náš systém.
Kritizovaný je opätovný nárast dlhu, ktorý sa predchádzajúcemu
ministrovi Rudolfovi Zajacovi takmer podarilo zastaviť, no pod Ivanom
Valentovičom opäť rastie. Negatívnou črtou je aj korupcia pri nákupe
zariadení...

Publikácia Zdravý zisk uvádza množstvo
faktov, ktoré presahujú možnosti tohto článku. Argumenty sú solídne
podložené početnými odkazmi na ďalšie zdroje informácií. Mali by ju
čítať nielen pacienti, ale aj študenti medicíny a večne nespokojní
doktori. Môj vlastný výtlačok idem ďalej posunúť svojej lekárke. Zdravý zisk
by sa mal zadarmo rozdávať ľuďom v čakárňach, aby si uvedomili, že
vytláčanie zisku zo zdravotníctva povedie len k ďalším zbytočným
úmrtiam a úpadku kvality práce lekárov.

Ekonómia je o
vzácnosti a zdravie je to najvzácnejšie, čo máme. Oplatí sa preto
poznať ekonomické súvislosti zdravotnej starostlivosti.

Karpiš, Juraj; Ďurana, Radovan; Ďurana, Richard: Zdravý zisk. INESS, Bratislava 2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards