Vianočné dôchodky (SME)

Vláda bude aj tento rok rozdávať viac ako miliónu
voličov peniaze. 1650 miliónov korún má ísť na vianočné dôchodky, ktoré
aj napriek svojmu pomenovaniu možno budú vyplatené až v januári.

Vianočné dôchodky (SME)

Snaha vlády pomáhať
sociálne slabým skupinám obyvateľstva je chvályhodná iniciatíva. Dôležitý je
však aj spôsob, akým cieľ napĺňa a či vôbec tento spôsob k naplneniu
cieľa povedie.

Vyplácanie vianočných
dôchodkov, ktoré môžeme pokojne nazvať aj trinástymi dôchodkami, je nesystémový
a neadresný spôsob riešenia nezávideniahodnej situácie mnohých dôchodcov.
Deformujú solidaritu v sociálnom systéme, pretože sa vyplácajú
všetkým dôchodcom iba na základe aktuálnej výšky dôchodku pri úplnej ignorancii
majetkového statusu dôchodcu.

Ak berieme do úvahy ročné
výdavky dôchodcu na úrovni zhruba 100 tisíc korún (pri priemernom dôchodku 8226 Sk mesačne na konci minulého roka),
je zrejmé, že 1500 korún poteší, ale situáciu celkom isto nevyrieši.
Dôležité je tiež ďalšie porovnanie. Príspevok 1500 Sk dostane aj dôchodca
s príjmom 11257 Sk. Pritom mediánová čistá mzda (to je výška mzdy,
pri ktorej polovica pracujúcich zarába viac a polovica menej) predstavuje
zhruba 12700 Sk. A tak rozdiel v nároku na vianočnú podporu
medzi dôchodcom, ktorý ju dostane
a priemerným pracujúcim, ktorý okrem toho pravdepodobne živí
rodinu, je len 1481 Sk v príjmoch.

Východiskom z tejto
situácie by určite nebol stav, keď by vianočný príspevok dostávala polovica
populácie, vrátane pracujúcich. Práve naopak, je potrebné poukázať na
neadresnosť vianočných príspevkov, ktoré dostávajú aj ľudia, ktorí celkom
určite nepatria medzi chudobných alebo sociálne odkázaných.

Ak chce vláda pomôcť
systémovo, môže vyberať v zásade z dvoch riešení:

Prvým je zvýšenie
dôchodkov, ktoré sa dá docieliť jedine zvýšením daňovo-odvodového zaťaženia
pracujúcich. Vysoké odvodové zaťaženie je však už teraz veľkým problémom nášho
pracovného trhu a to najmä pri zamestnávaní nízkokvalifikovanej pracovnej
sily. Je zrejmé, že takéto riešenie by malo negatívny dopad na riešenie
situácie dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a tiež nepriaznivý
vplyv na rast zamestnanosti.

Druhým riešením je zvýšenie kúpnej sily súčasných
dôchodkov formou celoplošného zníženia dane z pridanej hodnoty Takéto
opatrenie síce dôchodcom príjem nominálne nezvýši, ale môže im pomôcť výrazne
znížiť výdavky a teda ušetriť.

Vláda sa zameriava na
znižovanie DPH pri takých tovaroch a službách, ktoré nemajú so sociálnou
politikou nič spoločné (ako napríklad knihy či internet, ktorý možno pokojne
považovať za luxusný statok) namiesto toho, aby daň z pridanej hodnoty
znížila plošne.

Dvere na takýto krok
otvárajú stále rastúce daňové príjmy, musia však byť sprevádzané poctivým
škrtaním neefektívnych výdavkov štátneho rozpočtu. V budúcom roku majú výdavky rozpočtu
vzrásť o ohromných 25 miliárd korún (výdavky očistené od výdavkov
spojených s financovaním projektov EÚ).

Ak by k tomuto
nárastu nedošlo a pri zachovaní rovnako vysokého schodku by sme znížili
očakávané výnosy z DPH o uvedenú sumu, mohla by sadzba DPH plošne
klesnúť na 16%. Nižšia DPH by pri
súčasnom tvrdom konkurenčnom boji na trhu potravín určite viedla k poklesu
alebo spomaleniu rastu ich cien, čo by pocítili najmä dôchodcovia s nízkym
dôchodkom, pre ktorých predstavujú výdavky na potraviny podstatnú časť
výdavkov.

Dôchodcom by táto zmena
priniesla porovnateľných cca 1500 Sk. Je tu však jeden zásadný rozdiel -
z tejto zmeny by neprofitovali len dôchodcovia, ale všetky sociálne slabé
skupiny.

Richard Ďurana, INESS -
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

SME,
16.10.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards