Vplyv imigrácie na pracovné miesta a mzdy

Profesor Antony Davies sa v jednej z prednášok z cyklu Institute for Human Studies pozrel na dve časté tvrdenia kritikov imigrácie, že imigrácia zvyšuje nezamestnanosť a spôsobuje rast príjmovej nerovnosti a porovnal ich s dostupnými údajmi z Bureau of the Census. (pozn. štatistický úrad USA). Podľa profesora sa javí, že neexistuje závislosť medzi týmito ukazovateľmi.

Vplyv imigrácie na pracovné miesta a mzdy

Prednášku so slovenskými titulkami si môžete pozrieť tu:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards