Track record

História fiškálnej politiky Grécka v jednom grafe. Žltá znázorňuje obdobia bankrotu, čierna zvislá čiara obdobie bankovej krízy, ružová plocha obdobie hyperinflácie, modrá čiara podiel štátneho dlhu na HDP. Za pozornosť iste stojí aj rast dlhu domácností, ktorý v období „stabilného“ eura (zhruba 9 rokov) vzrástol takmer 4 násobne.

Track record

Prebraté z A DECADE OF DEBT, Reinhart, Rogoff, NBER 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards