Argumenty proti vyvlastňovaniu

Na stránkach INESS sme niekoľkokrát vyzývali čitateľov na podporu
hromadnej
pripomienky
týkajúcej sa uvoľnenia pravidiel vyvlastňovania. Argumenty, prečo by sa tomu
malo zabrániť, uvedené v texte pripomienok mali pragmatický charakter –
popisovali praktické dôsledky týchto zmien, prípadne logické nedostatky návrhov.

Argumenty proti vyvlastňovaniu

Písali sme aj o vyvlastňovaní minoritných
akcionárov
.

Znenie pripomienok bolo formulované jasne
a stručne, aby im čitatelia rozumeli. Uvedomujeme si však, že poctivé teoretické
(ekonomické) vysvetlenie by nemalo chýbať, a v dohľadnej dobe by
sme ho chceli doplniť.

Ako vhodný úvod do témy by ale mohol slúžiť tento text Dalibora Roháča. Popisuje
základné problémy vyvlastňovateľov, a to neznalosť informácií, a neznalosť
objektívnych cien. Dobré čítanie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards