Dr. Sean Gabb: Sú libertariáni vľavo alebo vpravo?

Inštitút INESS mal už po piaty krát česť hostiť najvýznamnejšieho súčasného britského libertariána, Dr. Seana Gabba.

Dr. Sean Gabb: Sú libertariáni vľavo alebo vpravo?

Ako riaditeľ Libertarian Alliance je známy svojimi otvorenými komentármi na viaceré pálčivé ekonomické a spoločenské témy. Dr. Gabb je zároveň populárnym novelistom, ktorého historické fikcie boli preložené (pod pseudonymom RIchard Blake) do viacerých jazykov, vrátane slovenčiny.

Prednáška Seana Gabba sa uskutočnila štvrtok 9.8.2012 v priestoroch najvyššej stredovekej pivnice v Bratislave. Nosnou témou bolo postavenie libertariánskych myšlienok na ľavo-pravom spoločenskom spektre. Dr. Gabb využil svoje rozsiahle vedomosti (nielen) britskej histórie, aby previedol poslucháčov od vzniku myšlienok individuálnej ľudskej slobody v dielach Locka, Smitha a ďalších, vplyv britskej pozemkovej aristokracie v 19.storočí, nástup štátneho socializmu ne prelome 19. a 20. storočia, až po vynútenú bielo-čiernu realitu studenej vojny, pred ktorú boli mnohí libertariáni postavení. Dr. Gabb nešetril kritikou ani na súčasnú situáciu, v ktorej sa privilegované postavenie niektorých spoločností mylne považuje za výsledok trhového procesu a za hlavných nepriateľov slobody sú označovaní predstavitelia najnižších vrstiev.

Prednáška bola zamýšľaná ako komornejšia akcia, kde budú mať poslucháči možnosť kontaktu s prednášajúcim, čoho 14 pozvaných účastníkov bohato využilo a následná diskusia trvala viac ako hodinu. Okrem tém z prednášky sa prebrala aj úloha intelektuálneho vlastníctva, či vzťah Slovenska a Európskej Únie.

Diskusia pokračovala v menej formálnom duchu aj počas spoločného posedenia v neďalekej reštaurácii. Pevne veríme, že táto tradícia bude naďalej pokračovať a Dr.Gabb nás navštívi aj o rok.

Na tejto adrese nájdete audio záznam prednášky. Po spracovaní vám zanedlho ponúkneme aj video verziu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards