Nemocnice štátu majú „vystarané“ (Hospodárske noviny)

Richard Ďurana z INESS komentoval 19.10.2007
pre Hospodárske noviny návrh vlády zaradiť do minimálnej siete zdravotnej
starostlivosti iba štátne nemocnice. Je to čisto politické rozhodnutie,
ktoré ide proti pacientovi.

Nemocnice štátu majú „vystarané“ (Hospodárske noviny)

Štátom chránené zdravotníctvo. Vláda nedáva na výber -
zmluvu s poisťovňami budú mať zaručené iba štátne nemocnice, tie navyše nebude
možné zmeniť na akciovky.

Vláda pokračuje v privilegovaní štátneho zdravotníctva
- svoje nemocnice štát prestane "púšťať" do rúk akcionárov a zvýhodní
ich pri získavaní zmlúv so zdravotnými poisťovňami.
Minister zdravotníctva Ivan Valentovič vláde predložil aktualizovaný zoznam
zdravotníckych zariadení, ktoré by mali tvoriť tzv. minimálnu sieť zdravotnej
starostlivosti. Pôvodný návrh zostavili odborníci s cieľom, aby sa pacient
vedel dostať do najbližšej nemocnice najneskôr do polhodiny. Nový zoznam
obsahuje len 34 zariadení, v ktorých hospodári štát - nemocnice v rukách
samosprávy či súkromníkov v ňom nie sú. "Materiál bol otvorený vo vláde,
prišla diskusia a padlo tam rozhodnutie, že tam budú zaradené len štátne
zdravotnícke zariadenia," dôvodí Valentovič. Iný ako politický argument na
vylúčenie neštátnych zariadení však minister neuviedol.

Na hrane s ústavou?
Nemocnice zaradené do siete majú prácu a peniaze isté - všetky zdravotné
poisťovne budú povinné s nimi uzatvoriť zmluvy. Tie ostatné budú musieť o svoje
miesto bojovať kvalitou a cenou ponúkaných služieb. "Je to nerovnomerný
prístup k verejným zdrojom - aké právo má ministerstvo prideliť moje a vaše
peniaze na zdravie primárne štátnym zariadeniam! Je to absurdné a
protiústavné," namieta šéf súkromnej nemocnice Košice-Šaca Juraj Vančík.
Kým zástupcovia štátnych nemocníc sú spokojní, šéf Asociácie nemocníc Slovenska
Marián Petko tvrdí, že tento výber zvýši náklady na zdravotnú starostlivosť.
"Práve štátne nemocnice sú menej efektívne a robia najväčšie dlhy."
Minister však diskrimináciu odmieta. "Každý štát má povinnosť garantovať
nejakú sieť - napríklad pre prípad, keby prišlo k mimoriadnym situáciám."
Česká republika sa vybrala iným smerom - rezort zdravotníctva chce garantovať
minimálnu dostupnosť jednotlivých druhov starostlivosti. "Nemáme minimálnu
sieť - to je to najhoršie. Znamená to sieť budov, ktoré tu budú stáť, aj keby v
nich pacientov vraždili - teda bez ohľadu na to, akú starostlivosť budú
poskytovať," povedal pre HN hovorca český ministerstva zdravotníctva Tomáš
Cikrt.

Poisťovne: Zabezpečíme kvalitu
Štátne aj súkromné zdravotné poisťovne avizujú, že sa budú snažiť
poistencom vytvoriť kvalitnú a dostupnú zmluvnú sieť zdravotníckych zariadení
nad rámec minimálnej siete. "S takým personálnym a materiálno-technickým
vybavením, ktoré nami požadovanú kvalitu zabezpečí, teda aj nad rámec
navrhovaného nariadenia o minimálnej sieti," tvrdí hovorkyňa Všeobecnej
zdravotnej poisťovne Petra Balážová.
Analytici tvrdia - direktívne stanovenie
zdravotnej starostlivosti nezlepší kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti
pre pacientov. "Z pohľadu pacienta by bolo lepšie, keby štát stanovil
minimálne parametre dostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti a bolo by
úlohou poisťovní, aby vybrali najefektívnejšiu a najdostupnejšiu zdravotnú
starostlivosť pre svojich pacientov," tvrdí ekonomický analytik Richard
Ďurana.
S tým súhlasí aj hovorkyňa súkromnej poisťovne Dôvera Zuzana
Horníková. "Malo by byť skôr povedané, na základe akých kritérií sa
nemocnica do siete dostane, aby to bolo motivujúce."

Zoznam nemocníc, ktoré sa štát rozhodol
chrániť.

Pre zväčenie kliknite na obrázok

Tomáš Nejedlý, Hospodárske noviny, 19.10.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards