Patrí zisk do zdravotníctva? (Zdravotnícke noviny)

Pod týmto názvom usporiadal Inštitút ekonomických a
spoločenských analýz (INESS) diskusné fórum s cieľom kriticky zhodnotiť
argumenty o legitímnosti a užitočnosti zisku v rezorte.

Patrí zisk do zdravotníctva? (Zdravotnícke noviny)

Ako vyplynulo z vystúpení Ing. E. Jurzycu, riaditeľa INEKO,
MUDr. M. Volekovej, CSc, z FNsP Banská Bystrica, MUDr. L. Pásztora, prezidenta
ASL SR, Mgr. O. Sukeľa zo SLeK a analytika INESS Mgr. J. Karpiša, je prítomnosť
zisku v zdravotníctve
opodstatnená. Na podujatí, ku ktorému sa v ZdN vrátime, sa zúčastnili odborníci
z ekonomickej a medicínskej oblasti.

(z)

Zdravotnícke noviny, 18.10.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards