Mnohí radšej dochádzajú (SME)

K Prognóze vývoja zamestnanosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny sa vyjadril pre denník SME dňa 24.10.2007
Richard Ďurana z INESS. Štát by mal podľa neho vytvárať podmienky na
tvorbu pracovných miest formou znižovania daní a odvodov, a sociálny
systém nastaviť tak, aby motivoval ľudí k práci a nie poberaniu
dávok.

Mnohí radšej dochádzajú (SME)

BRATISLAVA. Keď niekde dopyt po pracovnej sile prevyšuje
ponuku, štát má ambíciu podporovať sťahovanie za prácou. Nedostatok pracovnej
sily však môžu nahradiť aj ľudia, ktorí za prácou dochádzajú.

Bratislavský kraj takto ročne „kryje“ takmer 70-tisíc
pracovných miest, keď poskytuje prácu približne 74-tisícom cezpoľných. Za
prácou z neho odchádza 4700 obyvateľov.

To len potvrdzuje, že kraj, centrom ktorého je Bratislava,
má „najväčšiu atraktivitu z hľadiska pracovných príležitostí“, píše sa v
Prognóze vývoja zamestnanosti do roku 2015, ktorú ministerstvo práce hodlá
predložiť vláde.

Ziskovým, hoci omnoho menej, je aj Košický kraj. Ostatné
kraje sú „odchádzkové“.

Znamená to, že ľudí, ktorí dochádzajú za prácou do
niektorého z týchto krajov, je menej ako tých, ktorí s rovnakým cieľom z neho
odchádzajú. Najväčší nepomer má Trnavský, a potom Prešovský kraj.

Podporovať sťahovanie?

Ministerstvo práce má v pláne opäť zaviesť príspevok na
sťahovanie za prácou.

Kto bol najmenej tri mesiace v evidencii nezamestnaných, kým
sa nezamestnal, by mohol dostať až 40-tisíc korún, ak sa presťahuje najmenej 30
kilometrov od miesta trvalého pobytu.

Ministerstvo navrhuje znova zaviesť niečo, čo sa raz
neujalo. V roku 2004 príspevok získalo iba 51 a v nasledujúcom roku 77 ľudí.

Demograf Boris Vaňo úlohu štátu vidí najmä v podpore vzniku
pracovných príležitostí. „Rôzne podpory zamerané na mobilitu pracovnej sily
považujem za málo efektívne.“

Richard Ďurana z
Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) za dôležité pokladá
zjednodušiť podmienky na tvorbu pracovných miest, teda „znížiť daňovo-odvodové
zaťaženie práce, odstrániť obmedzenia trhu práce vyplývajúce zo Zákonníka práce
a vykonávať takú sociálnu politiku, ktorá bude obyvateľstvo motivovať k práci,
a nie k poberaniu dávok“.

Dve stránky sťahovania

Sociológ Miloslav Bahna hovorí, že obyvatelia Slovenska sa
zriedkavejšie sťahujú a menia zamestnanie vnútri krajiny. Zato majú pomerne
vysokú zahraničnú mobilitu.

„Zdá sa, že presťahovať sa za prácou alebo vyšším príjmom do
krajského mesta je v porovnaní s odchodom za prácou do zahraničia menej
zvažovaná alternatíva,“ povedal.

Až dve tretiny sťahujúcich sa po Slovensku na to majú bytové
dôvody alebo nasledujú príbuzného. Zmenou pracoviska alebo priblížením k nemu
sťahovanie odôvodnilo 3700 ľudí.

Keď sa nerodí veľa detí, vnútorná migrácia má vplyv aj na
zloženie obyvateľstva regiónov, o ktoré ide. Vo všeobecnosti sa totiž sťahuje
mladé obyvateľstvo, prevažne od 25 do 34 rokov.

A to sú ľudia, ktorí môžu mať – ak ešte nemajú – deti,
dokonca priemerne najviac detí.

Kým východiskové regióny takto obyvateľstvo strácajú,
cieľové získavajú. Populačná situácia regiónov prvého typu sa tak ešte viac
zhoršuje.

Nielenže im ubúdajú zdroje pracovnej sily, ale aj rastie
podiel starých ľudí, ktorí už nie sú ekonomicky aktívni.

SME, 24. 10. 2007 | Jozef Čavojec

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards