Zákon o hazarde: cenzúra a vyššie náklady?

Ministerstvo financií predložilo zákon, podľa ktorého bude mať Daňový úrad Bratislava moc zakázať prístup slovenských užívateľov na vybrané stránky poskytujúce hazardné hry bez platnej licencie vydanej slovenskými úradmi. Originál návrhu je k dispozícii na portáli právnych predpisov tu.

Zákon o hazarde: cenzúra a vyššie náklady?

Takto postavený návrh je nebezpečný, lebo dáva daňovému úradu možnosť cenzúry prístupu na vybraný obsah na internete na základe veľmi vágne napísaných pravidiel. Manažment úradu je dosadzovaný politicky a možno dobré úmysly toho súčasného nie sú zábezpekou proti zneužitiu tohto zákona pre potreby toho budúceho.

Okrem toho je zákon prakticky nevymáhateľný, keďže zabrániť prístupu na online obsah je omnoho náročnejšie ako zavrieť “kamenné” kasíno. Na úplne zneprístupnené domény a servery sa užívatelia vždy budú môcť dostať pomocou rôznych anonymizačných nástrojov a hazardné hry na serveroch typu Facebook nebude možné vôbec zakázať bez odstrihnutia celého Facebooku.

Finančné náklady návrhu v prvom rade ponesú prevádzkovatelia internetového pripojenia, ktorí budú musieť príslušné technológie implementovať a tí ich v konečnom dôsledku budú musieť aj tak preniesť na konečných zákazníkov, ktorí z veľkej časti nemajú s online hazardom nič spoločné. To isté platí aj pre poskytovateľov platobných služieb, na ktorých sa bude tento zákon vzťahovať.

Takto postavený návrh nie je nič iné iba ďalšia regulácia zavedená kvôli predchádzajúcej, ktorá zaťažila hazard neodôvodnenou byrokraciou a nákladmi do tej miery, že je pre užívateľov výhodnejšie hľadať alternatívy v zahraničí. Ministerstvo odhadlo prínos prijatia tohto zákona na 5 miliónov EUR na nových licenciách bez toho, aby uviedlo, ako k tejto čiastke prišlo a bez toho, aby započítalo vedľajšie náklady. Výhodnejšie pre hráčov, daňových poplatníkov aj užívateľov internetu a bankových služieb by pritom bolo deregulovať hazard do tej miery, aby bolo pre hráčov výhodnejšie nechávať peniaze v našej ekonomike a prilákať ďalšie zo zahraničia.

Hromadnú pripomienku iniciovanú Spoločnosťou pre Otvorené Informačné technológie nájdete na stránke Changenet tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards