Absurdity

Správcovia vecí verejných nariaďujú občanom ale
aj podnikateľom často podivuhodné úlohy a povinnosti. Hitparádu takýchto
absurdít v podnikaní vyhodnotili v Česku v rámci súťaže Firma roku.

Absurdity

Víťazom sa stala
povinnosť nahlásiť Stánok
na výstave
živnostenskému úradu, ktorý je v mieste trvalej prevádzky
podnikateľa.

Množstvo zbytočností,
ktoré predstavujú zbytočnú administratívnu záťaž a výdavky, máme aj na
Slovensku. Podľa niektorých odhadov dosahujú kumulatívne až 60 miliárd korún ročne.

Ktovie, ktorá
z povinností by vyhrala absurditu roka.

Ako jedného z kandidátov navrhujeme: Povinnosť žiadať o živnosteneské
oprávnenie v rozsahu voľnej živnosti pred zápisom obchodnej spoločnosti do
obchodného registra. Živnostenský úrad ktorúkoľvek živnosť v rámci voľných
živností vydať musí (netreba ju ničím dokladať), preto tento krok je nielenže úplne
zbytočný, ale stojí tiež peniaze a čas podnikateľov. Zaškrtnúť jednu zo
živností si predsa podnikateľ môže aj priamo na obchodnom registri.

Hitparáda českých
absurdít je tu:

- Stánek na výstavě - Chce-li podnikatel vyjet na výstavu,
prodejní prezentaci nebo pouť, musí nahlásit tři dny dopředu svůj záměr
živnostenskému úřadu v místě, kde je umístěna jeho trvalá provozovna. Vlastně
by měl oznámit rovněž ukončení cesty, a tím i dočasné provozovny. Není až tak
překvapivé, že se tato povinnost příliš nedodržuje a živnostenské úřady nejsou
ve výkladu a shromažďování těchto informací jednotné.

- Převod nemovitostí - Poplatník předkládá správci daně z
převodu nemovitosti: daňové přiznání, ověřenou kopii listiny, která je titulem
pro změnu vlastnického práva, a také znalecký posudek o ceně nemovitosti.
Podnikatel tak neplatí pouze daň z převodu nemovitosti, ale aby úřadům dokázal,
že zaplatí správnou výši daně, musí si nechat vyhotovit na vlastní náklady
znalecký posudek.

- Odměny za notářské služby - Založení, zrušení nebo změna
právní formy obchodní společnosti nebo družstva, ale i osvědčení o těchto
právních skutečnostech musí být provedeno prostřednictvím notáře. Tento způsob
povinnosti nemá při existenci vlastních právníků opodstatnění. Absurdní je
podle organizátorů soutěže zejména způsob výpočtu odměny pro notáře. Podle
vyhlášky je zde rozhodující základní kapitál, nikoli tedy například počet
stran, a s tím spojený skutečný výkon nebo čas strávený touto prací. Společnost
s vyšším kapitálem tedy zaplatí více, i když je ostatní text smlouvy naprosto
shodný.

- Cizinci na služební cestě - V případě, že podnikatel
zaměstnává pracovníka, který není občanem České republiky, musí oznámit úřadu
práce, že tento zaměstnanec odjel na pracovní cestu, pokud tato cesta trvá v
rozsahu sedmi až 30 kalendářních dnů.

- Evidence kontrol - Zákon ukládá povinnost každému
podnikateli vést evidenci o kontrolách, které se uskutečnily v jeho provozovně
na zdravotní nezávadnost a jakost. Absurdní je na tom zejména duplicita
činnosti podnikatele a kontrolních úřadů.

- Doklady v provozovně - Povinnost zajistit, aby v
provozovně, ve které se prodává zboží nebo poskytuje služba, byly kontrolnímu
orgánu k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo
materiálu používaného k poskytování služeb. Problém vzniká při prodeji zboží na
různých místech.

- Volné pracovní místo - V případě, že se
vytvořilo či uvolnilo pracovní místo, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost
oznámit do deseti dnů úřadu práce, a to včetně charakteristiky volného místa.
Neprodleně pak musí podnikatel oznámit také obsazení tohoto místa.

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na pošli na vybrali.sme.sk, prípadne dajte o ňom vedieť Vašim známym.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards