Štát kazí aj športovú súťaž

V súvislosti s článkom o Alternatívnom financovaní športu, ktorého cieľom bolo poukázať na absenciu súladu cieľov podpory športu a poskytovanej podpory, dávam do pozornosti text  Stát kazí i sportovní soutěž, ktorý prehľadne sumarizuje príčiny, prečo štátna podpora športu bude vždy trpieť nízkou efektivitou a korupciou.

Štát kazí aj športovú súťaž
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards