Radikálne úspory v Európskej komisii

Šetrenie v radoch zamestnancov inštitúcií EÚ má na starosti slovenský komisár Šefčovič. Takto sa vyjadril pre server Euractiv: „Nemôžeme operovať v politickom a ekonomickom vákuu. Sme verejná správa Európskej únie a musíme prispieť k službám pre občanov v takej istej miere ako národní štátni zamestnanci.“

Radikálne úspory v Európskej komisii

Tento ťažko zrozumiteľný výrok by sa mal v praxi prejaviť takto:

Eurokomisár chce do roku 2017 prepustiť na všetkých úrovniach administratívy 5 % úradníkov, zvýšiť minimálnu týždennú pracovnú dobu z 37,5 na 40 hodín – bez zvýšenia platov – a zvýšiť vek odchodu do dôchodku z 63 na 65 rokov. Sekretárske a administratívne úlohy budú zároveň vykonávané zmluvnými zamestnancami.

Ide len o návrh, ktorý ešte nie je schválený odbormi,  ani európskym parlamentom (EK zamestnáva 52% zamestnancov EÚ). Niektorým sa totiž 8 h pracovná doba môže zdať príliš dlhá. Ako vraví Šefčovič:

„Snažíme sa zlepšiť efektivitu a výkon pracovnej sily, avšak v tom istom čase sa snažíme vytvoriť pre nich lepšie pracovné podmienky, aby mohli pracovať tvrdšie a zároveň stráviť so svojimi rodinami dostatok času,“

Chvályhodné. No Nemci s odchodom veku do dôchodku 67, pracovnou dobou 41 hodín  a stagnujúcimi reálnymi mzdami za posledných 10 rokov, môžu mať pocit, že predĺženie veku odchodu do dôchodku nie je úsporným opatrením, ale len zrušením neprimeraných výhod.

Celý rozhovor s komisárom je tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards