Je schodok stále obrovský?

Pod dojmom katastrofických scenárov z Grécka, Talianska, či Portugalska, by človek mohol nadobudnúť dojem, že u nás máme verejné financie pod úplnou kontrolou. Nie je to celkom tak, a nielen kvôli pripravovanému ďalšiemu znižovaniu odhadu rastu HDP.

Je schodok stále obrovský?

Schodok verejnej správy mnohonásobne presahuje potenciálne úspory v štátnom rozpočte. Potenciálne znamená politicky akceptovateľné (rádovo 10-20%).

Bez toho, aby sa škrtali transfery obyvateľstvu, nie je možné schodok eliminovať. Fakt, ktorí politici vytrvalo odmietajú priznať (snáď len valorizácia dôchodkov bola na pretrase). Aby ste mali predstavu o tom, koľko týchto transferov v hodnote tohtoročného plánovaného schodku by sme museli úplne vyškrtnúť, urobili sme tak vo vesmíre verejných výdavkov.

Zámerne sme vyberali tie výdavky, ktoré obsahujú minimum zdrojov z EÚ a z dôvodu prehľadnosti len výdavky štátneho rozpočtu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards