List Sarkozyho - Doplnenie

List Nicolasa Sarkozyho je fikciou. Takto by mohli úsporné opatrenia vyzerať, keby ich mohol navrhnúť inštitút IREF. Zverejnili sme ho s cieľom upozorniť na skutočnosť, že nielen slovenské ale aj francúzske verejné financie sú v tak zlom stave, že potrebné úsporné opatrenia by museli byť skutočne radikálne. Politicky si prijatie uvedených opatrení v egalitárskom Francúzsku len ťažko možno predstaviť, aj pri súčasnom krízovom stave.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards