INESS Policy Note: Môže mať Slovensko vyrovnaný rozpočet?

INESS Policy Note venovaný možnostiam Slovenska dosiahnuť vyrovnaný rozpočet si môžete zadarmo stiahnuť tu. Ako v ňom konštatujeme, dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu slovenskej verejnej správy je stále v nedohľadne.

INESS Policy Note: Môže mať Slovensko vyrovnaný rozpočet?

Navrhovaný deficit rozpočtu verejnej správy mnohonásobne prevyšuje úspory, ktoré je možné dosiahnuť jej efektívnejšou prevádzkou. Pripojená policy note obsahuje číselné aj vizuálne ilustrácie škrtov, ktoré by boli potrebné na vyrovnanie rozpočtu.

Bez zníženia výdavkov na dávky  obyvateľstvu nie je možné rozpočet v strednodobom horizonte vyrovnať. Nie je nevyhnutné znižovať pomoc sociálne slabším, potrebné je ukončiť podporu tých, ktorí ju nepotrebujú. Odkladanie reformy prvého piliera a pokračovanie v neefektívnom poskytovaní dávok vytvára veľký tlak na zvyšovanie daňových sadzieb  a zavádzanie nových daní, čoho sme už dnes svedkami. Prípadný rast daňového zaťaženia však bude brzdiť budúci hospodársky rast a spomaľovať rast životnej úrovne.

Občania by v nadchádzajúcich voľbách mali od politikov požadovať realizovateľný plán vyrovnania rozpočtu.

INESS Policy Note: Môže mať Slovensko vyrovnaný rozpočet? (.pdf)

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards