Účet za euro

Inštitút INESS na svojej stránke EuroKriza.sk vyčíslil možné náklady za záchranu eura na jedného obyvateľa Slovenska.

Účet za euro

Tie vyplývajú zo záväzkov, garancií a expozície voči riziku z držania štátnych dlhopisov pochybnej kvality, ktoré vyplynuli zo snahy o riešenie dlhových problémov v Európe.
Celkový objem prisľúbených úverov, garancií a nakúpených dlhopisov na jedného Slováka dnes dosahuje 1851 Eur. Z existujúcich záchranných mechanizmov boli doteraz poskytnuté úvery a nakúpené dlhopisy v celkovej výške 350 Eur na jedného Slováka (pre porovnanie daň z príjmu fyzických osôb prepočítaná na jedného obyvateľa je 321 Eur).

Počas hektických dvoch rokov sa uskutočnilo množstvo krízových summitov s cieľom riešiť akútne problémy eurozóny a zachrániť euro, došlo k vytvoreniu viacerých nových záchranných mechanizmov, úverových rámcov a nových politík Európskej centrálnej banky. Prehľad v nich už nemajú ani mnohí politici, nieto ešte obyvatelia, ktorých záujmy majú reprezentovať.

Vzhľadom na fakt, že sa jedná o použitie kreditného ratingu štátov a významné riziko vysokých budúcich nákladov pre verejné financie zúčastnených krajín, je dôležité, aby občania vedeli, k čomu ich doteraz zaviazali volení zástupcovia. INESS preto prináša prehľad o záväzkoch a garanciách pripadajúcich na jedného Slováka, ktoré mu vďaka záchrane eura od začiatku roka 2010 pribudli.

Nasledujúca tabuľka uvádza vyčíslenie nástrojov, ktoré boli doteraz využité. Podiel Slovenska je vypočítavaný na základe podielu SR na základnom imaní uvedených inštitúcií alebo na základe dohodnutého kľúča.

 

• Európska centrálna banka (ECB) nakupuje dlhopisy problematických krajín

• Európsky fond finančnej stability (EFSF) – luxemburská akciová spoločnosť garantovaná krajinami eurozóny, poskytuje úvery zadlženým krajinám

• Európsky mechanizmus finančnej stability (EFSM) – núdzový úverový program Európskej komisie garantovaný rozpočtom celej EÚ

• Medzinárodný menový fond (MMF) – poskytuje úvery zadlženým krajinám.

Viac informácií nájdete na stránke www.eurokriza.sk, na ktorej bude účet za euro pravidelne aktualizovaný. Na stránke tiež nájdete čerstvé informácie a komentáre o aktuálnom dianí v eurozóne.

INESS, Bratislava, 25.1. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards