Kto vlastne radí Ficovi?

Denník SME
zverejnil nasledujúcu informáciu v súvislosti s prvým vs. druhým pilierom:
„...Podobnú analýzu vypracovali nedávno ekonómovia SAV pre Asociáciu
DSS...

Kto vlastne radí Ficovi?

...Z nej vyplýva, že ak
by zo sporivého piliera vystúpila tretina terajších sporiteľov a naopak, sporiť
na dôchodok v druhom pilieri by sa rozhodlo 75 percent budúcich absolventov
škôl, deficit Sociálnej poisťovne by v roku 2050 dosiahol 729 miliárd korún. Pri
pesimistickom variante, že z druhého piliera vystúpia všetci sporitelia, čím by
zanikol, by sa deficit Sociálnej poisťovne v roku 2050 vyšplhal až na 1221
miliárd korún.“

V súvislosti s
premiérovou nechuťou k sporeniu je zaujímavé, že členmi poradného tímu premiéra sú
napríklad:

Iveta Pauhofová
(SAV) (sociálne veci)

Peter Stanek
(SAV) (makroekonomika)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards