Bez eurovalu by padli aj najväčšie krajiny (Finweb)

Ak by nebol vytvorený euroval a poskytnuté premosťovacie úvery, zbankrotovalo by Grécko a pravdepodobne aj Portugalsko. Írsko by nemohlo garantovať z verejných peňazí záväzky svojho súkromného bankového sektora a situáciu by pravdepodobne vyriešilo podobný spôsobom akIsland, komentoval pre Finweb dňa 9.2. 2012 Juraj Karpiš z INESS.

Bez eurovalu by padli aj najväčšie krajiny (Finweb)

Analytici hodnotili, ktoré štáty by v eurozóne skrachovali ako prvé, ak by neexistoval záchranný fond.

Kamil Boros, X-Trade Brokers

"Kebyže sa ECB rozhodne, že prestane zachraňovať štáty, tak by sme skôr boli svedkami domina, ako nejakých postupných štátnych bankrotov. Eurobanka však ukázala,a že hodlá financovať dlhy problémovým krajinám, takže pravdepodobnejšia ako masové bankroty je vyššia inflácia." Čítajte viac...

Ronald Ižip, TRIM Broker

"V eurozóne by bez eurovalu skrachovali už tri krajiny: Grécko, Portugalsko a Írsko. Grécko a Portugalsko sú absolútne nekonkurencieschopné krajiny, keď spoločná mena priniesla nízke úroky, úverový boom, rast reálnych príjmov a tak spôsobila nekonkurencieschopnosť ich ekonomík. Tie zachráni iba dlhodobý transfer peňazí z bohatých krajín. Obrovský boom a hypotekárnu bublinu spôsobilo euro aj v Írsku, avšak na rozdiel od južanských krajín, má Írsko vysokú efektivitu práce. Avšak zadlžený bankový sektor a nutnosť rekapitalizácie bánk spôsobila zvýšenie dlhu a nutnú záchranu krajiny z eurovalu. Ostatné krajiny, ktoré sú na tom podobne, ako Taliansko a Španielsko, sú príliš veľké na euroval a žijú na transfúziách od ECB. Bez nej by sa pravdepodobne v bankrote ocitli aj tieto krajiny. Rebríček je teda jednoznačný: Grécko, Portugalsko, Írsko, Taliansko a Španielsko."

Juraj Karpiš, INESS

"Ak by nebol vytvorený euroval a poskytnuté premosťovacie úvery, zbankrotovalo by Grécko a pravdepodobne aj Portugalsko. Írsko by nemohlo garantovať z verejných peňazí záväzky svojho súkromného bankového sektora a situáciu by pravdepodobne vyriešilo podobný spôsobom ako Island. Či by zbankrotovalo aj Taliansko, neviem. Absencia záchranných mechanizmov by túto veľmi bohatú krajinu pravdepodobne donútila pristúpiť k privatizácii a radikálnym úsporám vo verejných financiách, ktoré by mohli presvedčiť investora o dlhodobej udržateľnosti ich dlhu."

Martin Prokop, Next Finance

"Keby nebol zriadený euroval, a keby ani MMF a ani ECB výrazne zadlženým krajinám eurozóny nepomohla, potom by môj osobný rebríček bol poskladaný zo štátov PIIGS. 1. Grécko 2. Portugalsko 3. Španielsko 4. Taliansko 5. Írsko. Tieto štáty vykazujú v rámci krajín eurozóny jedny z najväčších dlhových zaťažení. K tomu sa ešte pridáva slabý bankový sektor. Španielske banky sú napríklad veľmi angažované v Portugalsku. Bankrot Portugalska by znamenal koniec mnohých španielskych bánk, a to by naopak položilo Španielsko. Taliansku by vďaka týmto turbulenciám nikto nepožičal ani euro, čo by opäť vyústilo v jeho default. Ale ak by sme sa pozreli ešte ďalej, potom by tieto obrie problémy eurozóny vyústili v to, že by investori nechceli požičať mnohým ďalším krajinám. Belgicko alebo Francúzsko tiež nie sú príliš presvedčivé, aspoň čo sa týka do výšky dlhu. Problémy by mohlo mať aj Rakúsko, ktorého bankový sektor je angažovaný vo východnej Európe, čo investori vždy považujú za hrozbu."

Boris Tomčiak, Colosseum

"Podľa nášho názoru by v eurozóne ako prvé zbankrotovali Grécko, Portugalsko, Írsko, Taliansko a Španielsko. Na hrane sú predovšetkým Grécko a Portugalsko, ktoré sú extrémne zadlžené a v tomto roku zažijú pomerne výraznú recesiu. Daňové príjmy budú preto relatívne nízke. Obe krajiny sa, samozrejme, môžu uchýliť k výraznej redukcii verejných výdajov. Takéto rozhodnutie by však podporilo recesiu. Pri Taliansku a Španielsku je pravdepodobnosť bankrotu nízka a v posledných týždňoch klesá. Dôvodom je veľkosť týchto dvoch ekonomík. Európa si nemôže dovoliť nechať ich padnúť."

Finweb, 9.2. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards