Keď zákon už nemá s právom nič spoločné

(3) Čas na osobnú hygienu organizátor určí najmenej polhodinu po
prebudení a polhodinu pred uložením na spánok.

Keď zákon už nemá s právom nič spoločné

(7) Stany, ktoré sú určené na spanie
vedúcich oddielov alebo vedúcich skupín detí, musia bezprostredne nadväzovať na
stany určené na spanie detí. Stany určené na spanie detí musia byť oddelené
podľa pohlavia.

(2) Denná strava sa
podáva podľa jedálneho lístka; musí pozostávať z raňajok, desiatej, obeda,
olovrantu a večere. Interval medzi jednotlivými jedlami môže byť najviac tri
hodiny. Pri činnostiach mimo priestorov zariadenia pre zotavovacie podujatie sa
v prípade potreby môžu raňajky zlúčiť s
desiatou a obed s olovrantom. Čas podávania hlavného jedla od ukončenia jeho
prípravy môže byť najviac dve hodiny. Nápoje musia byť zabezpečené po celý deň;
ak nie sú v spotrebiteľskom balení, môžu sa podávať iba z krytých nádob
s výpustným kohútikom.

Zdá sa vám, že citujem obchodné podmienky organizátora
stanového tábora? Bohužiaľ nie. Ide o vyhlášku
Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
na zotavovacie podujatia. Vyhláška priamo nadväzuje na zákon
355/2007 Z. z
. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Aj tento príklad má ilustrovať situáciu, v akej sa legislatíva
demokratickej spoločnosti ocitla. Zákonom alebo vyhláškou stanovené pravidlá
postihujú všetko, aj to, kedy si má človek umyť zuby, a kedy stráca nárok
na olovrant. Náš zákonodarca nie je ochotný uveriť, že tak ako si rodičia detí
vyberajú dovolenku s cestovnou kanceláriou aj na základe obchodných
podmienok, rovnako by ju vyberali aj pre vlastné deti. Zámer ministerstva –
chrániť maloleté deti – by sa mohol zdať šľachetný – nebyť toho, že pri takomto
posudzovaní by sme mohli skončiť pritom, že za šľachetný by sme považovali aj
zákon prikazujúci umývanie zubov trikrát denne. Túto pozitivistickú hyperaktivitu
verejných zástupcov treba zabrzdiť a odmietnuť. Aby sa nám nestalo, že aj
na zrušenie regulácií a vyhlášok
bude existovať vyhláška.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards