Tak kto má teda najnižšie výdavky?

Niektorí  ekonómovia poukazujú na to, že výdavky slovenského štátu sú nízke, či už absolútne, alebo  v porovnaní s HDP. Napríklad:

Tak kto má teda najnižšie výdavky?

Martin Filko: „Miera prerozdelenia – podiel vládnych výdavkov na ekonomike – bol na Slovensku v roku 2010 štyridsať percent. O pätinu menej než v Európskej únii a v eurozóne, o sedem percentných bodov menej než v ostatných visegrádskych krajinách.“

Anton Marcinčin: „... ďalej už nemožno znižovať výdavky štátu, pretože už nedokáže zabezpečovať viaceré z doterajších služieb pre obyvateľov.“

Nová štúdia Odóra s Horváthom bude preto isto aj pre nich zaujímavá - zvlášť graf prevzatý z maďarskej štúdie, v ktorej sú výdavky štátu očistené od transferov EÚ, dlhovej služby, a daňového obsahu verejných výdavkov, to jest výdavkov, ktoré vláda platí sama sebe (str. 7).

Originálny zdroj štúdie sa nám nepodarilo dohľadať. Štúdia, ktorá predchádzala tejto, obsahujúca pravdepodobne podobnú metodiku očisťovania výdavkov (vrátane napríklad daní zaplatených z dávok), je v angličtine dostupná tu (ako google doc).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards