Klesnú výnosy z DPH?

S uvedením koncoročných údajov štátneho rozpočtu za
rok 2005 sa v médiách opäť vyskytli
komentáre k schválenému rozpočtu
na rok 2006. Odborná verejnosť prijala navrhovaný rozpočet pomerne pozitívne,
kvitovala skutočnosť, že napriek volebnému roku rozpočet neobsahuje žiadne
zjavné predvolebné rozdávanie. Plánovaný deficit sa pohybuje na úrovni
minuloročného rozpočtu, výdavky porastú zhruba o 4%. Rozpočet bol prijatý
relatívne hladko, jedna skutočnosť však stojí za pozornosť.

Klesnú výnosy z DPH?

V uplynulom roku štátna pokladnica inkasovala na nepriamych
daniach o 10 mld viac ako si naplánovala (kým plán bol 162 mld. v skutočnosti
bolo vybraných 172 mld.).Túto 6% chybu v
odhade možno ešte ospravedlniť náročnosťou prognózovania rastu celkovej
spotreby v rýchlo rastúcej ekonomike. Úlohu navyše komplikovalo zavedenie
daňovej reformy v predchádzajúcom roku. Odhad výberu na rok 2005 bol
konzervatívny, pre vládu znamenal koncoročný výsledok zníženie deficitu. Nový
rozpočet je však ešte konzervatívnejší.

V roku 2006 sa počíta s nižšími príjmami DPH ako bolo reálne
inkaso v roku 2005 (115 mld vs. 122 mld), ba dokonca nižšími ako bol plán na
rok 2005 (117 mld). Nižší výber DPH by mohol
nastať iba v prípade podstatného zníženia celkovej spotreby domácností
alebo v prípade značného poklesu cenovej hladiny. S ani jednou alternatívou ministerstvo financií vo svojich oficiálnych
prognózach nepočíta. Okrem DPH sa s
nižším výberom ako v roku 2005 kalkuluje aj pri dani z príjmu (38,6 mld vs.
44,8). Treba ešte upozorniť na fakt, že počas schvaľovania rozpočtu na sklonku
minulého roka už boli známe priebežné čísla, indikujúce presiahnutie očakávaných
výberov daní. Plánované hodnoty na rok 2006 tak nemožno považovať za
konzervatívne, ale skôr za bezdôvodne pesimistické.

K podhodnoteniu plánovaného výberu DPH mohlo dôjsť chybou,
alebo zámerne. Chýbajúce logické vysvetlenie často nahradí skrytý politický
motív. Môže ním byť snaha o pozitívne prekvapenie na konci roka v podobe
nižšieho deficitu. To znie však málo pravdepodobne, nakoľko smotanu by na konci
roka mohol zlíznuť niekto iný. Skrytá rezerva by však mohla slúžiť na pokrytie „neočakávaných“ výdavkov. Čaká
nás ešte finančne náročná predvolebná kampaň?

Radovan Ďurana

INESS – Institute of Economic and Social Studies

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards