Nové dane (Slovenský rozhlas)

Na Slovensku sme akoby v začiatkoch vyberania majetkovej dane. Je to spôsobené aj tým, že u nás akoby to súkromné vlastníctvo bolo do značnej miery limitované pred zmenou režimu a takisto kúpna sila obyvateľstva je nízka. Dá sa zjednodušene povedať, že na Slovensku nie je toľko majetku ako v zahraničí, že by sa dal tak ľahko zdaňovať a navyše mnohí ľudia prišli napr. k nehnuteľnostiam bez toho, že by mali adekvátny príjem, ktorý by im mohol stačiť na financovanie takých daní, ako sú už zvyklé v zahraničí, povedal pre Slovenský rozhlas dňa 4.4. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Nové dane (Slovenský rozhlas)

Zvukový záznam si môžete pozrieť tu (od 5:41 min)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards