Desať pilierov ekonomickej múdrosti

"Desať pilierov ekonomickej múdrosti " zo svojej knihy The Joy of Freedom: An Economist's Odyssey učí na začiatku každého ekonomického seminára David R. Henderson:

Desať pilierov ekonomickej múdrosti

1. OZN: Obed zadarmo neexistuje.

2. Na motivácii záleží, motivácia ovplyvňuje správanie.

3. Ekonomické myslenie je myslenie v hraničných hodnotách.

4. Jediný spôsob vytvárania bohatstva je presun zdrojov z produkcie s nízkou pridanou hodnotou do produkcie s vysokou  pridanou hodnotou. Dôsledok: Obe strany z výmeny získavajú.

5. Informácie sú cenné a drahé, a väčšina hodnotných informácií je prirodzene rozptýlená.

6. Každé konanie má nezamýšľané dôsledky, nikdy nemôžete urobiť iba jednu vec.

7. Hodnota tovaru alebo služby je subjektívna.

8. Vytváranie pracovných miest nie to isté ako vytváranie bohatstva.

9. Jediný spôsob ako zvýšiť reálny príjem krajiny, je zvýšiť jeho reálny output.

10. Konkurencia je odolná burina, nie jemný kvet.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards