INESS získal významné ocenenie za internetový projekt Cena štátu (SME)

Projekt INESS - internetová stránka Cena štátu získala významné ocenenie The
Internet Award ako najlepšia internetová stránka na inauguračnom odovzdávaní
cien Golden Umbrella Think Tanks Awards, ktoré organizoval Stockholm Network.

INESS získal významné ocenenie za internetový projekt Cena štátu (SME)

Podujatie sa uskutočnilo v stredu 5.12. 2007 v londýnskom National
Liberal Clube a zúčastnili sa na ňom zástupcovia viac ako 130 think-tankov
zo 40 krajín od Islandu až po Azerbajdžan. Na ceremónii sa zúčastnili aj
významní európski politici, novinári či zástupcovia priemyslu.

Stockholm Network, ktorý podujatie organizoval, združuje trhovo orientované
inštitúcie z celej Európy. Členmi siete Stockholm Network sú aj viaceré
významné slovenské think-tanky vrátane INESS, INEKO, Nadácie F.A. Hayeka,
Health Policy Institute, MESA 10, či Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika.

Na podujatí bolo
udelených celkovo 9 cien
. Okrem INESS ceny získali napríklad José Pinera,
autor reformy dôchodkovej reformy v Čile, ktorý získal cenu za najväčší
prínos k protrhovému mysleniu, Istituto Bruno Leoni z Talianska,
ktorý získal cenu za najlepší výskum, či Taxpayers`Alliance z Veľkej
Británie, ktorý získal cenu za novátorský prístup.

Cieľom portálu Cena štátu je predkladať informácie o verejných financiách na
jednom mieste v prehľadnej a zrozumiteľnej forme pre laickú, novinársku aj
odbornú verejnosť. Cena štátu koncentruje detailné údaje týkajúce sa príjmov a
výdavkov verejnej správy. Prostredníctvom portálu je možné získať komplexný
pohľad na to, koľko prostriedkov štát od občanov vyberá a koľko míňa a ako sa
tieto veličiny menia v čase. Cena štátu informuje, nehodnotí politicky.

Všetky položky sú tiež prerátané na občana ako aj na pracujúceho, takže pre
návštevníka stránky je jednoduchšie predstaviteľné, koľko skutočne platí za
služby, o ktorých si myslel, že sú zadarmo. Súčasťou portálu sú
interaktívne položky ako napríklad „Nakúp si svoj štát" alebo „Vesmír
verejných výdavkov".

K dispozícii je aj mutácia pre Českú republiku, ktorú pripravil INESS
v spolupráci s pražským Liberálním institutem. Do budúcnosti sa
pripravujú aj verzie pre Poľsko a Maďarsko, tak aby si návštevníci
z krajín Vyšehradskej štvorky vedeli porovnať výdavky na jednotlivé
položky a vyvíjať tak tlak na efektivitu a šetrenie u domácich
politikov.

SME,
10. 12. 2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards