Dar, čo si každý zaplatí (SME)

Ceny elektriny na Slovensku rastú len minimálne. Sú
dve možnosti – buď boli privysoké doteraz, alebo si niekto kupuje ľudí.

Dar, čo si každý zaplatí (SME)

Necelé tri percentá rastu ceny elektriny pre domácnosti za
obdobie troch rokov je famózny výsledok, ktorý by obstál aj v porovnaní s
krajinami, ako sú Saudská Arábia či Venezuela.

Tento minimálny nárast, ročne na úrovni 1,7 percenta je o to
zaujímavejší, že nedosahuje ani mieru inflácie.

A to v období, keď na svetových trhoch rastú ceny nielen
elektriny, ale aj zdrojov elektriny (ropa, urán, uhlie). V čase, keď mzdové
náklady na zamestnancov energetických spoločností na Slovensku rastú, za
posledný rok o 6,5 percenta. V situácii, keď sa z dôvodu odstavovania zdrojov
stáva zo Slovenska dovozca elektriny, kým doteraz bol významným vývozcom.

Nesmieme tiež zabudnúť, že zažívame tú príjemnú časť
hospodárskeho cyklu, v ktorej si môžeme dovoliť zvyšovať spotrebu elektriny
tým, že televízor máme v každej izbe, často spolu s počítačom, mnohí už
inštalujú klimatizáciu. Keď to celé zhrnieme a podčiarkneme, aplikujúc poznatky
z eko­nómie, takýto nízky rast cien elektriny je ťažko vysvetliteľný.

Buď – alebo

Ak rastie dopyt po elektrine, náklady na jej výrobu sa
zvyšujú a konkurencia výrobcov neprichádza, cena nemôže ostať bez zmeny. Tento
paradox môžu vysvetliť iba dve alternatívy. Regulačný úrad po niekoľkých rokoch
regulácie cien pochopil, že doteraz ceny zveličoval. V minulosti popustil
regulačné opraty a cenu nechal na takej vysokej úrovni, že posledné dva roky ju
už výrazne nezvyšoval, aby sa dostal na ním považovanú optimálnu úroveň.

Druhé možné vysvetlenie je dotovaná cena pre domácnosti,
inými slovami krížová dotácia. To znamená, že jeden odberateľ (podniky) zaplatí
viac, aby iný odberateľ (domácnosti) platil nižšiu cenu. Slovenské elektrárne
túto alternatívu potvrdili, vraj ceny elektriny pre domácnosti budú dotovať
sumou 800 miliónov korún.

Rozhodol Enel

Hoci má slovenská vláda pod kontrolou zhruba tretinu
akcionárskych práv, nemožno predpokladať, že táto dotácia vznikla na základe
jej priameho vplyvu. O dotácii sa musel rozhodnúť Enel sám. Charitu však od
Enelu nikto neočakáva, svoju spoločenskú funkciu a pozitívny vplyv na
hospodársky rast si predsa Enel plní tým, že stabilne a spoľahlivo nám dodáva
to, čo každý deň potrebujeme. Keby mal Enel skutočne charitatívne úmysly, tak
založí fond, z ktorého bude adresne dotovaná spotreba ľudí v hmotnej núdzi, to
znamená ľudí, ktorí pomoc potrebujú. Dotácia má iný ako charitatívny účel. Z
jej celoplošného charakteru možno tušiť, že nízke ceny sú zamerané na voličskú
masu, a nie na chudobného spotrebiteľa.

Otázkou teda ostáva, prečo to Enel urobil. Identifikácia dôvo­dov
nie je cieľom tohto textu, isté je, že Enel chce udržiavať dobré vzťahy s
vládou vzhľadom na možné konflikty (napríklad prevádzka VD Gabčíkovo).

Negatíva odkladania

Do pozornosti by som však dal možnosti vývoja cien elektriny
pre domácnosti v najbližších rokoch. Kým po minuloročnom vypnutí prvého
bohunického reaktora sa Slovensko stalo neutrálnou krajinou z pohľadu dovozu,
po vypnutí druhého reaktora budeme musieť elektrinu dovážať. Distribučné
spoločnosti tak nedokážu elektrinu nakúpiť od Enelu za jeho zvýhodnené ceny,
ale budú musieť akceptovať „trhovú“ cenu zo zahraničia.

Je zrejmé, že túto elektrinu už ÚRSO na „voliteľnú“ úroveň
nezreguluje. Cena bude musieť narásť. A v jednom roku bude musieť dobehnúť to,
čo v posledných rokoch nedokázala.

Pritom odkladanie zdražovania má podstatné ekonomické
negatíva. Domácnosti nebudú nútené vyhľadávať efektívnejšie spotrebiče, nebudú
sa učiť šetriť. Na prudké zdraženie nebudú pripravené. Na druhej strane umelo
zvýšené ceny pre podniky znižujú ich konkurencieschopnosť v porovnaní so
zahraničím. A to nehovoríme o neistote, ktorú podobnými krokmi vnáša vláda
medzi potenciálnych zahraničných investorov. Domácnosti si nakoniec za tento
vianočný darček aj tak zaplatia.

Radovan Ďurana (Autor je analytik INESS)

SME, 11. 12. 2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards