Mimovládna štúdia navrhuje privatizáciu podielov štátu (eTREND, SME)

Privatizačné výnosy z predaja vlastníckych podielov
štátu vo vybraných spoločnostiach by mohli predstavovať okolo 145 mld. Sk.

Mimovládna štúdia navrhuje privatizáciu podielov štátu (eTREND, SME)

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Odhad možných zdrojov z
doprivatizácie podielov štátu v spoločnostiach Slovenské elektrárne, Slovenský
plynárenský priemysel, Transpetrol a Slovak Telekom dosahuje celkovú sumu 95
mld. Sk. Doprivatizácia troch energetických distribučných spoločností
Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská
energetika by mohla vyniesť ďalších okolo 25 mld. Sk. Vyplýva to zo štúdie o
úsporách a zdrojoch verejných financií, ktorú vypracovali tri mimovládne
organizácie - INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika a Nadácia F. A. Hayeka. Prípadná privatizácia
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia by podľa uvedenej štúdie mohla priniesť
13,1 mld. Sk, z privatizácie bratislavského letiska by bolo možné získať
odhadom 6 mld. Sk a z teplární okolo 5 mld. Sk. Odhadované celkové privatizačné
výnosy by tak mohli dosiahnuť okolo 145 mld. Sk.

"Prítomnosť štátu vo vlastníckych štruktúrach týchto
podnikov je pritom častokrát nadbytočná, býva zdrojom neefektívneho spravovania
a korupcie. Poslaním štátu nie je podnikať, nanajvýš regulovať," tvrdí
štúdia s tým, že odpredaj štátom spravovaných vlastníckych podielov je možné
získať rozsiahle finančné zdroje, ktoré je možné použiť napríklad na krytie
výpadku príjmov Sociálnej poisťovne. Odhady cien privatizačných výnosov z
predaja podielov jednotlivých podnikov vychádzajú buď z reálnych ponúk
neukončených privatizačných tendrov, alebo sa vzťahujú k výnosom z
predchádzajúcich predajov vlastníckych podielov uvedených podnikov, prípadne
ich aktuálnej finančnej výkonnosti. Suma potenciálnych privatizačných výnosov
je však podľa autorov štúdie obmedzená ochotou vlády vzdať sa podielov v týchto
podnikoch. Štúdia kvôli prehľadnosti a komplikovanosti výpočtu hodnoty neuvádza
ďalšie podniky, banky a organizácie, v ktorých je štát akcionárom
prostredníctvom ministerstiev, prípadne Fondu národného majetku SR.

11.12.2007 - www.eTrend.sk (SITA )

--------------------------------------------------------------------------------

Doprivatizácia môže
priniesť až 145 miliárd

Podľa štúdie je doprivatizácia obmedzená ochotou vlády vzdať
sa podielov v podnikoch.

BRATISLAVA. Odhad možných zdrojov z doprivatizácie podielov
štátu v spoločnostiach Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel,
Transpetrol a Slovak Telekom dosahuje celkovú sumu 95 miliardy korún.

Doprivatizácia troch energetických distribučných spoločností
Západoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská energetika by mohla vyniesť
ďalších okolo 25 miliárd korún.

Vyplýva to zo štúdie o úsporách a zdrojoch verejných
financií, ktorú vypracovali tri mimovládne organizácie (INESS, Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika a Nadácia F. A. Hayeka).

Privatizácia Carga Slovakia by mohla priniesť 13,1 miliardy
korún, z privatizácie bratislavského letiska by bolo možné získať šesť a z
teplární okolo päť miliárd korún. Odhadované celkové privatizačné výnosy by tak
mohli dosiahnuť okolo 145 miliárd korún.

Štúdia ďalej uvádza, že prítomnosť štátu vo vlastníckych
štruktúrach týchto podnikov je pritom často nadbytočná, býva zdrojom
neefektívneho spravovania a korupcie.

"Poslaním štátu nie je podnikať, nanajvýš
regulovať," tvrdí štúdia.

Suma potenciálnych privatizačných výnosov je však podľa
autorov štúdie obmedzená ochotou vlády vzdať sa podielov v týchto podnikoch.

12.12.2007 - SME (sita)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards