Novou valorizáciou štát nezíska nič (Hospodárske noviny)

Valorizácia potláča mieru zásluhovosti v dôchodkovom systéme, čo je podmienka finančného vyrovnania dôchodkového systému, ale zvolená metóda nie je dobrá, ide o nesystémové opatrenie povedal v krátkom rozhovore Radovan Ďurana z INESS dňa 6.6. 2012 pre Hospodárske noviny.

Novou valorizáciou štát nezíska nič (Hospodárske noviny)

Valorizácia o pevnú sumu je nesystémová. Štát tým nič nezíska.

Čo hovoríte na spôsob, akým má byť spravená valorizácia dôchodkov?

Valorizácia potláča mieru zásluhovosti v dôchodkovom systéme, čo je podmienka finančného vyrovnania dôchodkového systému, ale zvolená metóda nie je dobrá, ide o nesystémové opatrenie. Valorizácia o pevnú sumu neznamená úsporu vo výdavkoch, pritom čelíme obrovskému deficitu verejných financií.

Aký to bude mať dosah?

Na vysoko deficitný systém to nebude mať žiadny vplyv, výška priemerného dôchodku sa nezmení.

Je teda dobré takto zvyšovať dôchodky?

Metóda a výška valorizácie sú politickým rozhodnutím.

Ako by sa teda mali penzie zvyšovať?

Valorizácia dôchodkov by mala byť predovšetkým odvodená od rastu objemu zaplatených odvodov pracujúcimi. Ak rastie nezamestnanosť, priemerná mzda stagnuje a počet dôchodcov rastie, štát  nemá zdroje na valorizáciu, musí sa zadlžovať. Valorizácia by teda mala zohľadňovať ekonomickú výkonnosť krajiny. Na druhej strane existencia vysoko zásluhového dôchodkového systému je príliš nákladná, bude musieť dôjsť k obmedzeniu zásluhovosti pri priznávaní dôchodkov. Opäť je politickým rozhodnutím, či k obmedzeniu zásluhovosti dôjde aj pri priznaných dôchodkoch – valorizácia o pevnú sumu to robí, ale výdavky nešetrí.

Nebolo by lepšie zvyšovať penzie o dôchodkovej inflácii?

Forma valorizácie je politickým rozhodnutím. Poisťovňa vypláca dôchodky od 200 do 1 000 eur. Dosahy valorizácie vníma každý dôchodca inak.

Matúš Kollár

Hospodárske noviny, 6.6. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards