Plošné dávky sú proti zásadám solidarity (Hospodárske noviny)

Samotnú adresnosť sociálneho systému však zároveň považujeme za legitímnu požiadavku. Všeobecná nárokovateľnosť dávok je totiž v rozpore so samotnou myšlienkou solidarity, povedal v rozhovore pre Hospodárske noviny dňa 8.6. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Plošné dávky sú proti zásadám solidarity (Hospodárske noviny)

Štát by mal prihliadať na to, kto naozaj pomoc z rozpočtu potrebuje a kto na ňu nie je odkázaný. Plošné poskytovanie dávok všetkým bez rozdielu ide totiž proti myšlienke solidarity.

Pre problémy vo Finančnej správe a tiež s určením hranice bohatstva sa sekanie dávok rodinnej politiky zatiaľ odkladá na neurčito. Malo by podľa vás dôjsť k ich obmedzeniu?

Už dnes sú niektoré dávky testované (skúmanie napríklad životných podmienok poberateľa, pozn. HN), napríklad dávky pre telesne postihnutých či dávka v hmotnej núdzi. Nerozumiem však problémom, ktoré spomína ministerstvo. Stanovenie hranice je totiž podobné, ako vytvorenie novej dávky. Ide teda vyslovene o politické rozhodnutie.

Hranica by mala byť nastavená tak, aby o dávky naozaj prišli ľudia, ktorí na ne nie sú odkázaní. Aká by teda mala byť hranica, od ktorej by už nárok na finančný transfer stratili?

Hranica by mala byť nastavená tak, aby sa podarilo dosiahnuť plánované úspory. To si však zároveň vyžaduje jasné definovanie toho, kto je v núdzi a potrebuje pomoc vo forme finančného transferu.Testovanie dávok pritom nie je nejaká rarita, napríklad v Českej republike sú rodinné prídavky testované.

Na druhej strane budú ľudia s vyšším príjmom platiť viac na odvodoch a daniach. Ktoré z opatrení – vyššie dane a odvody, teda nižší čistý príjem alebo menej od štátu – na dávkach by bolo menej škodlivé?

Z každého eura, ktoré prejde systémom verejných financií, sa istá časť stratí na byrokratických nákladoch. Samotnú adresnosť sociálneho systému však zároveň považujeme za legitímnu požiadavku. Všeobecná nárokovateľnosť dávok je totiž v rozpore so samotnou myšlienkou solidarity.

Po voľbách často zaznievali vyhlásenia, že luxus plošného vyplácania dávok sa skončil. Ktoré sociálne dávky by teda bolo ešte potrebné obmedziť?

Bolo by potrebné obmedziť zásluhovosť v dávkach, ktoré sú vyplácané Sociálnou poisťovňou. Samotná adresnosť by mala byť prioritou všetkých druhov dávok.

Marcela Šimková

Hospodárske noviny, 8.6. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards