Schválenie eurovalu ohrozí dôchodky Slovákov (Finweb)

Slovensku vďaka eurovalu rastie zadĺženie. Záväzky vyplývajúce z  realizácie poskytnutýc garancií povedú k vyšším daniam na Slovensku,  nižším dôchodkom, menšiemu objemu zdravotnej starostlivosti a nižším  zdrojom v školstve, uviedol pre Finweb dňa 21.6. 2012 Juraj Karpiš z INESS.

Schválenie eurovalu ohrozí dôchodky Slovákov (Finweb)

Kamil Boros, analytik X-Trade Brokers

Keď boli niektoré ekonomiky nafúknuté vďaka dlhu, tak tým že do nich nalejeme ďalší dlh len ich sfúknutie odložíme, je  to vyhadzovanie peňazí von oknom. Čo sa týka rizík, tak samozrejme je tu predovšetkým riziko, že časť nesplateného dlhu bude musieť Slovensko zatiahnuť, čo očakávame minimálne v prípade Grécka.

Radovan Geist, šéfredaktor portálu EurActiv.sk

ESM nie je všeliekom na problémy eurozóny, je však jedným z krokov k ich riešeniu - je nástrojom na preventívne riešenie dlhových problémov členských krajín, a poskytovanie krízových pôžičiek v momente, keď už krajina nedokáže refinancovať dlh na troch. Samozrejme, je možné uvažovať o účinnejších alternatívach - napr. nejakej forme mutualizácie dlhov - no v tomto momente je reálne "na stole" ESM. Ak považujeme existencie stabilnej menovej únie, a naše členstvo v nej, za pozitívum, potom je schválenie ESM pozitívnym a potrebným krokom. 

Ronald Ižip, analytik Trim Broker

Politici zatiaľ počítajú s tým, že väčšina garancií eurovalu nie sú reálne peniaze a splatný je iba kapitál. Pokiaľ by však ESM použilo celú svoju existujúcu kapacitu a následne by sa eurozóna rozpadla, každého pracujúceho Slováka by to stálo minimálne €2000. Otázkou je: je to veľa alebo málo?

Juraj Karpiš, analytik INESS

Slovensku vďaka eurovalu rastie zadĺženie. Záväzky vyplývajúce z  realizácie poskytnutýc garancií povedú k vyšším daniam na Slovensku,  nižším dôchodkom, menšiemu objemu zdravotnej starostlivosti a nižším  zdrojom v školstve.

 Jozef Kollár, Podpredseda Vyboru pre financie a rozpocet NRSR

Socialisti zo Smeru sú skutoční sabotéri slovenskej suverenity. Hlasovaním za trvalý euroval, podpíšu záväzky Slovenska v hodnote takmer 6 miliárd eur. Takmer 8 miliárd eur už podpísali na jeseň minulého roka. Spolu s nimi poslanci z SDKÚ, Mostu a KDH. Na toto bremeno sa raz budú pýtať naše deti a vnuci.

 Radko Kuruc, poradca podpredsedu vlády a ministra financií SR

Nielen pri vstupe Slovenska do EÚ a eurozóny, ale ešte viac v súčasnosti je potrebné, aby sa Slovensko jasne prihlásilo k vyspelým krajinám Európskej únie. Aby sa Slovensko stalo stabilným a zodpovedným partnerom najvyspelejších krajín EÚ a to najmä z dôvodu vysokej otvorenosti slovenskej ekonomiky. Na jednej strane prostredníctvom zahraničných investícií dochádza k tvorbe pracovných miest a na druhej strane slovenská ekonomika je závislá od exportu do týchto krajín. To je na jednej strane spojené s rastom zamestnanosti, rastom miezd a životnej úrovne obyvateľstva ako aj pozitívnym podnikateľským prostredím a rastúcimi daňovými príjmami štátu. Stačí len pripomenúť príchod automobiliek a ich subdodávateľov. Zo strany EÚ ako aj Slovenska je potrebné urobiť maximum pre záchranu eurozóny a najmä prijať pravidlá pre efektívne a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami ako aj sankcie v prípade ich nedodržiavania. V takomto prípade nebude potrebné zachraňovať ďalšie krajiny.

Finweb, 21.6. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards