Career and Employment Guide 2007 (The Slovak Spectator)

V ôsmom vydaní Career and Employment Guide s podtitulom
Exploring Slovak labour market trends and human resources in the wider EU context
pre rok 2007 je uvedená aj stručná analýza INESS k zmenám v Zákonníku práce.

Career and Employment Guide 2007 (The Slovak Spectator)

V tabuľke od INESS je uvedený charakter zmeny a počet zmien
podľa kategórií (resp. percentuálny podiel) v návrhu novely.

Celý
text si môžete pozrieť tu (tabuľka INESS je na strane 6).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards