Mohli sme mať vyrovnaný rozpočet? (aktualne.sk)

Tiež vás zaujali výroky vládnych predstaviteľov ako – najlepší rozpočet v histórii Slovenska, alebo Ak niekto nepovažuje za dostatočné zníženie deficitu počas jedného roka o 1,2 percenta, potom neviem, čo sa od nás očakáva?

Mohli sme mať vyrovnaný rozpočet? (aktualne.sk)

Marketingová kampaň okolo nového rozpočtu nás má presvedčiť, že vláda
robí skutočne čo môže, len aby znížila schodok (rozumej zadlžovanie).
Lenže nie je to tak. Hoci musíme priznať, že za dva roky sa nedá
zreformovať a osekať všetko, za štyri roky sa však stihnúť dá veľa. Ale
ani výhľad rozpočtu na rok 2010 nepotvrdzuje, že by súčasná vláda mala
na osekávaní skutočný záujem. V skutočnosti schodok neklesá preto, že
vláda škrtá výdavky, ale preto, že jej rastú príjmy rýchlejšie, ako
zvyšuje výdavky.

Pritom hluchých miest v rozpočte je naozaj veľa. Počnúc zbytočným
prerozdeľovaním dávok ľuďom, ktorí to nepotrebujú (rodinné prídavky
bohatým), cez absurdné podpory odborárov (rekreácie) až po neefektívne
verejné obstarávanie. Spoločne s Konzervatívnym inštitútom M.R.
Štefánika a Nadáciou F.A. Hayeka sme si dali tú prácu a v štúdii Úspory a zdroje verejných financií sme
zoskupili opatrenia, ktoré by mohli viesť k skutočným úsporám. Cieľom
pritom nebolo vybrať všetky možné nadbytočné výdavky. Zamerali sme sa
skôr na popísanie „metód“, kde a ako sa vo verejnej správe plytvá.

V navrhnutých opatreniach by sme ušetrili 41,2 miliardy Sk. V hodnotách
výdavkov za rok 2006. Je to viac, ako očakávaný schodok rozpočtu v
tomto roku. Už teraz teda existuje priestor, ako sa prestať zadlžovať.
A to dokonca bezbolestne.

Nejde pritom o opatrenia z pera „mladých liberálnych analytikov“. Sú to
návrhy, ktoré je možné realizovať v relatívne krátkom čase bez dopadu
na sociálnu situáciu skupín obyvateľstva, ktoré sú považované za
ohrozené. Sú zamerané najmä na efektivitu vo výkone verejnej správy.
Prehľad navrhnutých opatrení nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Keď bude niekto tvrdiť, že škrtať sa už nedá, nastavte mu ju ako zrkadlo.

Radovan Ďurana, INESS

Aktualne.sk, 18.12. 2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards