Írsko na ceste k zotaveniu

Na základe bezprecedentného historického kroku, Európska únia prinútila írsku vládu, aby sa zadlžila proti svojej vôli, skrz prijatie 85-miliardového záchranného balíka, pozostávajúceho z pôžičiek MMF, EÚ a bilaterálnych úverov. Tento záchranný balík zabezpečí, že írska vláda bude pokračovať vo vyplácaní 100% nominálnej hodnoty splatných prioritných dlhopisov v tzv. zombie bankách, čo do roku 2015, kedy má byť balík vyčerpaný, navýši vládny dlh o viac ako 40% HDP. Napriek takýmto katastrofálnym ekonomickým podmienkam prejavuje írska ekonomika známky oživenia. V roku 2011 vytvorilo Írsko rekordne vysoký prebytok obchodnej bilancie vo výške takmer 44,7 miliardy eur, čo je o 3% viac ako v roku 2010. Čo sa týka verejných financií, rozpočet na rok 2011 priniesol pokles deficitu o ďalších 6 miliárd eur. Rozpočtové opatrenia na roky 2011 až 2014 sú z dvoch tretín realizované cez znižovanie výdavkov a jednu tretinu by mali priniesť vyššie dane. Je označovaný aj ako najviac drakonický rozpočet v dejinách štátu.

Írsko na ceste k zotaveniu

Prehľad írskej ekonomickej situácie

V roku 2008 bola Írska republika prvou krajinou, ktorá vyhlásila, že sa nachádza v recesii. Po takmer pätnástich rokoch medziročného rastu pohybujúceho sa medzi 5-12%, Írsko zažilo v roku 2008 dramatický obrat, keď sa HDP prepadol o 14% a miera nezamestnanosti vzrástla z 4,5% v roku 2007 na viac ako 14% v roku 2010. Hospodársky rast spadol zo 4,7% v roku 2007 na -7,1% v roku 2009. Keď praskla bublina v stavebníctve a na trhu nehnuteľností, sektor, ktorý tvoril 20% HDP v roku 2007, sa scvrkol na približne 5%, už nižšieho HDP  roku 2010. 

Medzi rokmi 2000 a 2008 sa verejné výdavky zvýšili o viac ako 140%, zatiaľ čo index spotrebiteľských cien vzrástol len o 35%. Zdaňovanie bolo obmedzené a podiel zárobkovo činných osôb oslobodených od dane z príjmu sa zvýšil z 34% v roku 2004 na odhadovaných 45% v roku 2010. To všetko bolo možné vďaka veľmi vysokému príjmu z majetkových daní počas rokov rastu. Odkedy sa Írsko v roku 1999 stalo členom eurozóny, dosahovalo každý rok rozpočtové prebytky, a bolo jednou z mála krajín, ktoré dodržiavali rozpočtové kritériá stanovené v Pakte stability a rastu každoročne až do roku 2007. 

Írska vláda reagovala na finančnú krízu znárodnením série bánk, zachraňovaním držiteľov prioritných dlhopisov a zavedením úsporných rozpočtových opatrení. Republika si zachovala svoj úverový AAA rating do augusta 2010, kedy v priebehu niekoľkých týždňov úrokové sadzby vládnych dlhopisov náhle vzrástli na neudržateľné úrovne. Na základe bezprecedentného historického kroku, Európska únia prinútila írsku vládu, aby sa zadlžila proti svojej vôli, skrz prijatie 85-miliardového záchranného balíka pozostávajúceho z pôžičiek MMF, EÚ a bilaterálnych úverov. Tento záchranný balík zabezpečí, že írska vláda bude pokračovať vo vyplácaní 100% nominálnej hodnoty splatných prioritných dlhopisov v tzv. „zombie“ bankách, čo do roku 2015, kedy má byť balík vyčerpaný, navýši vládny dlh o viac ako 40% HDP. 

Napriek takýmto katastrofálnym ekonomickým podmienkam prejavuje írska ekonomika známky oživenia. V roku 2011 vytvorilo Írsko rekordne vysoký prebytok obchodnej bilancie vo výške takmer 44,7 miliardy eur, čo je o 3% viac ako v roku 2010. Tieto správy prinášajú nádej pre oživenie ťahané exportom. 

Daňové príjmy

Podľa Národného ozdravného plánu (plné znenie) írskej vlády, dve tretiny potrebných rozpočtových opatrení na roky 2011-2014 budú tvoriť škrty vo výdavkoch a jedna tretina by mala byť vybraná na daniach. Príjmy z daní poklesli do takej miery, že podľa očakávaní by do roku 2015 mali stále ostať 4 miliardy eur alebo 8,5% pod vrcholom, ktorý dosiahli v roku 2007. V tomto štádiu vláda predpokladá, že deficit sa pod 3% HDP dostane v roku 2015. 

Od roku 2007 klesol írsky národný dôchodok (HNP)1 o 15 % a daňové príjmy sa znížili z viac ako 47 miliárd eur na 34,2 miliardy eur, späť na úroveň roka 2003. Avšak príjmy z daní v roku 2011 zaznamenali 7,6% nárast oproti roku 2010. Tento návrat k rastu nasleduje po medziročných prepadoch o 14% v roku 2008, 19% v roku 2009 a 4% v roku 2010. Deficit verejnej správy z roku 2011 na úrovni 10,1% HDP bol nižší ako strop 10,6%, ktorý bol stanovený v programe vypracovanom EÚ/MMF. Na rozdiel od Grécka, ktorému bol uložený podobný cieľ. 

Na konci roku 2007 sa dlh verejnej správy nachádzal na 25% HDP, výrazne pod európskym priemerom. Do konca roka 2011 dosiahol viac ako 100% HDP. Očakáva sa ďalší rast dlhu verejnej správy na 115% HDP ku koncu roka 2012, a na vrchol sa dostane v percentuálnom vyjadrení k HDP vo výške 119% v roku 2013. 

Národný ozdravný plán

Plán na odstránenie rozpočtových nerovnováh vyzeral takto:

· Úprava rozpočtu o 15 miliárd eur za 4 roky;

· 10 miliárd eur vo verejných výdavkoch,

· 5 miliárd eur prostredníctvom zvýšenia daní a príjmov;

· 40% alebo 6 miliárd eur bolo realizovaných už v roku 2011;

· Deficit bude znížený na 9,1% HDP v roku 2011 a pod 3% do roku 2014;

· Pomer dlhu k HDP dosiahne maximum vo výške 102% v roku 2013 a klesne na 100% do roku 2014. Tieto čísla boli vlastným návrhom vlády. Ako sa neskôr ukázalo, boli jasne výrazne podhodnotené oproti skutočným dátam. 

Rozpočet v roku 2011

6. decembra 2010 minister financií Brian Lenihan informoval o írskom rozpočte pre rok 2011. Tento rozpočet priniesol pokles deficitu o ďalších 6 miliárd eur, prostredníctvom zvýšenia daní a škrtov vo výdavkoch, nazývaný aj najviac drakonický rozpočet v histórii štátu. Ako minister financií Lenihan poznamenal pri predstavovaní rozpočtu v roku 2010, „írsky základný rozpočtový deficit sa stabilizoval na úrovni 11,6% HDP“. HDP poklesol v roku 2010 o 1%, čo bol už tretí rok negatívneho rastu v rade. 

Daň z príjmu právnických osôb

Napriek silnému tlaku Európskej únie za spoločný konsolidovaný základ dane, Írsku sa podarilo zachovať svoju bohatstvo produkujúcu sadzbu dane z príjmu právnických osôb na úrovni 12,5%. Táto sadzba je obvykle spomínaná ako jeden z primárnych dôvodov írskeho ekonomického boomu. Navyše, trojročné daňové prázdniny pre nové start-upy boli predĺžené firmám, ktoré začnú obchodovať v rokoch 2012, 2013 a 2014. 

Daň z príjmu fyzických osôb

Kľúčovou zmenou v prípade dane z príjmu fyzických osôb v rozpočte z roku 2011 bola integrácia dvoch nových daní zavedených počas recesie do jednej veľkej spojenej dane. Daň z príjmu a zdravotný odvod boli zlúčené do nového univerzálneho sociálneho odvodu (ide o relatívne nízku daň, s očakávaným výnosom 4 mld. Eur ročne – čo zodpovedá zdravotným odvodom a dani z príjmov FO na Slovensku pozn. prekl). 

Okrem toho boli daňové pásma znížené o 10%, čo dostalo viac ľudí do daňovej siete, pričom vláda „riešila príliš veľkorysé úľavy na súkromných dôchodkoch“. 

Hlavná časť opatrení na strane príjmov bola medzi rokmi 2008 a 2010 dosiahnutá zvýšením priamych daní. Hraničná sadzba zdanenia príjmov je teraz 52% pre zamestnancov a 55% pre samostatne zárobkovo činné osoby. OECD dospela k záveru, že Írsko má najviac progresívny daňový systém spomedzi členských krajín EÚ a príjmové záznamy ukazujú, že horných 5% s najvyššími príjmami platí 44% dane z príjmu. 

Počas rokov konjunktúry bolo zdaňovanie obmedzované a podiel zárobkovo činných osôb oslobodených od dane z príjmu vzrástol z 34% v roku 2004 na približne 45% v roku 2011. 8% tých, ktorí v roku 2011 zarobili viac ako 75 000 eur zaplatilo 60% celej dane z príjmu, zatiaľ čo takmer 80% daňovníkov zarábajúcich menej ako 50 000 eur prispelo len 17%. 

DPH

V rámci záchranného balíka sa vláda dohodla s MMF a európskymi autoritami na zvýšení DPH o 2% na novú úroveň 23%: 1 percento v roku 2013 a 1 percento v roku 2014. Je potrebné vziať do úvahy, že väčšina potravín, detského oblečenia, liekov a iných tovarov a služieb ostane zdaňovaná nulovou sadzbou DPH. 13,5% sadzba, ktorá sa vzťahuje na domáce vykurovacie palivo, nájomné, generálne opravy a údržbu, zostane nezmenená. 

Spotrebné dane

Spotrebná daň bola v prípade benzínu zvýšená o 4 centy na liter, u nafty o 2 centy na liter. K tomuto opatreniu došlo po znížení daňovej povinnosti týkajúcej sa alkoholických nápojov o 12 centov na pintu (približne 0,5 litra) piva a ovocného muštu; 14 centov na poldeci liehovín; a 60 centov na fľašu vína. Tieto opatrenia mali odradiť írskych spotrebiteľov od nakupovania lacného alkoholu v Severnom Írsku. 

Dane z kapitálu

Daň z kapitálových výnosov nebola v rozpočte na rok 2011 zvýšená. To aj napriek pravidelnému zvyšovaniu v minulých rokoch. Pre operácie uskutočnené medzi:


Sadzba dane z kapitálových výnosov


8. aprílom 2009 a 6. decembrom 2011


25%


15. októbrom 2008 a 7. aprílom 2009


22%


Pred 14. októbrom 2008


20%

 Brian Ó Caithnia, hosťujúci profesor ekonómie, Syracuse University

Tento článok je súčasťou ročenky IREF-u Zdaňovanie v roku 2012 (Taxation 2012). Anglická verzia textu dostupná na: http://www.irefeurope.org/en/content/ireland-way-recovery 

Pre INESS preložil Jozef Lukča1Írsky HDP na obyvateľa je o 27% vyšší ako priemer EÚ. Avšak HDP je zvyčajne v Írsku považované za štatisticky údaj bez výpovednej hodnoty, pokiaľ sa bavíme o bohatstve Írska, keďže viac ako 90% exportu patrí zahraničným firmám, ktoré si svoje zisky repatriujú (HNP/HDP=80%; v prípade SK 88%). Z tohto dôvodu je hrubý národný produkt považovaný za lepší indikátor, ktorý posúva Írsko na úroveň európskeho priemeru.
 
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards