Taxation in Europe 2012

Francúzsky inštitút IREF vydal každoročnú publikáciu Taxation in Europe 2012, ktorá obsahuje popis fiškálnych politík a daňového vývoja v 20 krajinách Európy. Nechýba časť o Slovensku, ktorej autorom je Radovan Ďurana z INESS.

Taxation in Europe 2012

Komentáre vývoja v jednotlivých krajinách sú písané autormi poznajúcimi na jednej strane lokálne prostredie, na druhej strane európsky kontext, preto čitateľ nájde pri každej krajine množstvo zaujímavých informácií. V závere publikácie sú prehľadné tabuľky fiškálnej pozície jednotlivých krajín a základné daňové sadzby.

Publikáciu možno zakúpiť priamo v INESS.

Na ochutnávku ponúkame preklad textu venovaného Írsku – Írsko na ceste k zotaveniu – ktorý je na stránke INESS publikovaný medzi článkami. Okrem iného sa dozviete:

 - Príjmy z daní poklesli do takej miery, že podľa očakávaní by do roku 2015 mali stále ostať 4 miliardy eur alebo 8,5% pod vrcholom, ktorý dosiahli v roku 2007. (Na Slovensku by v tomto roku mali presiahnuť rekord z 2008)

- Podľa prognóz plánu na ozdravenie by v období 2012-2014 malo vzniknúť nových 90 000 pracovných miest

-2/3 znižovania obrovského deficitu (viac ako 10% HDP) bude na strane výdavkov

- jedným z výdavkových opatrení je zníženie výdavkov welfare systému o 2,8 mld. eur

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards