CO2 – príčina alebo dôsledok? (aktualne.sk)

V čase horlivej globálnej politickej kampane proti emisiám CO2, ktorá
so sebou prináša nákladné obmedzovanie ekonomickej aktivity po celom
svete, vyznievajú nasledujúce riadky škandalózne.

CO2 – príčina alebo dôsledok? (aktualne.sk)

David Evans, pôvodne matematik, ktorý šesť rokov vytváral predikčné modely a počítal emisie CO2 pre Austrálsku vládu, píše:

Po ďalšom skúmaní
nám v rokoch 2000-2003 nové výsledky s vysokým rozlíšením (dátové body
vzdialené iba niekoľko sto rokov) umožnili zistiť, čo bolo skôr, či
rast teploty alebo rast CO2. Zistili sme, že zmeny teploty predchádzali
zmenám v koncentrácii CO2 o priemerne 800 rokov. Takže teplota podmieňovala úrovne CO2 a nie naopak, tak ako sa to dovtedy predpokladalo. Svet mal preto prestať viniť emisie CO2 za nárast teploty už v roku 2003.

...V auguste 2007 sme za pomoci satelitov a balónov detailne merali,
kde presne v atmosfére dochádza k otepľovaniu. Pozorovaný vzor
nezodpovedal vzoru skleníkového efektu.

...Zdvojnásobenie množstva atmosférického CO2 z pre-industriálnej úrovne 280 ppm na 560 ppm (čo je približne úroveň, na ktorej sa ocitneme podľa odhadov IPCC
v roku 2100) by malo zdvihnúť svetovú teplotu o 1,2 stupňa Celzia, ak
nepočítame s inými vplyvmi, ako sú následné zmeny v prúdení a
oblačnosti. Je to teplota, ku ktorej by sme dospeli v laboratórnych
podmienkach. Veľká väčšina vedcov súhlasí s takto vypočítaným odhadom.

Ale autori modelu predpokladali (chybný predpoklad č. 2), že zvýšená
teplota povedie k väčšiemu množstvu zrážok, následkom čoho sa vytvorí
viac oblačnosti vo vrchných vrstvách atmosféry. A keďže vysoká
oblačnosť má čistý otepľujúci efekt, to by spôsobilo rýchlejšie
otepľovanie a následne viac zrážok atď. Práve na základe tejto
pozitívnej spätnej väzby predpovedajú klimatické modely Organizácie
spojených národov nárast teploty v následku zvýšenia CO2 na 560 ppm o
2,5 až 4,7 stupňa Celzia (z ktorého sme už prežili 0,7 stupňa).

Avšak v septembri 2007 Spencer,
ktorý strávil niekoľko rokov pozorovaním teploty, oblakov a zrážok
zistil, že otepľovanie je spojené s menším množstvom vysokej
oblačnosti. Pozorovaná spätná väzba je teda negatívna, takže ani pri
zdvojnásobení množstva CO2 nedosiahneme skleníkové otepľovanie ani o
celých 1,2 stupňa Celzia!“

Tu nájdete film, ktorý je voči momentálne prevládajúcim teóriám globálneho otepľovania značne skeptickejší ako napr. Al Gorov oskarový film An Inconvenient Truth.

Juraj Karpiš, INESS

Aktualne.sk, 20.12.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards