Prostriedky na europrojekty sú využívané neefektívne (SME)

Prostriedky na
europrojekty sú využívané neefektívne aj preto, že konečný prijímateľ ich
spolufinancuje často iba vo výške 5 %, čo platí najmä pre samosprávy.

Prostriedky na europrojekty sú využívané neefektívne (SME)

Tvrdí to mimovládna štúdia o úsporách a zdrojoch verejných financií,
vypracovaná organizáciami INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz,
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Nadácia F. A. Hayeka. Vo väčšine
prípadov pritom Európska únia spolufinancuje tieto projekty na úrovni okolo 75
% a príspevok štátu býva v rozsahu 20 % až 25 % z celkových na to určených
prostriedkov. Autori štúdie preto navrhujú redukovať alokáciu, ktorú štát mieni
rozdeliť zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie europrojektov zo
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, o 10 % s prenosom jej časti na konečného
prijímateľa predovšetkým v samosprávach a súkromnom sektore.

Minimálna úspora zníženého spolufinancovania europrojektov zo štátneho
rozpočtu na základe alokácie pre skrátené programovacie obdobie 2004 až 2006
môže podľa štúdie dosahovať ročne priemerne 358 mil. Sk. Vzhľadom na pravidlo
dočerpania prostriedkov aj v ďalších rokoch po uplynutí programovacieho obdobia
môže celková úspora do roku 2009 predstavovať sumu zhruba až 1,8 mld. Sk. V
prípade nového programovacieho obdobia 2007 až 2013 môže úspora zníženého
spolufinancovania europrojektov zo štátneho rozpočtu dosahovať ročne priemerne
okolo 350 mil. Sk. Za uvedené celé obdobie vrátane ďalších dvoch rokov na
dočerpanie zdrojov do roku 2015 však táto úspora môže predstavovať celkovo viac
ako 3 mld. Sk.

SME,
11.12.2007 (sita)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards