Čakajú nás sociálne zmeny: Viac zaplatia dohodári a živnostníci (Nový Čas)

Ako uviedol Radovan Ďurana z INESS dňa 11.8. 2012 pre Nový Čas na margo odvodov z práce na dohodu, výrazné obmedzenie dohôd radikálnym zvýšením odvodov je nešťastný krok, ktorý postihne desaťtisíce ľudí s nízkymi príjmami. Tí buď prídu o šancu legálne pracovať, alebo im výrazne klesne čistý príjem. Študenti predstavujú menšinu dohodárov. Zmeny najviac postihnú ľudí, ktorí sa nevedeli zamestnať na plný úväzok, alebo sa snažili popri práci si privyrobiť.

Čakajú nás sociálne zmeny: Viac zaplatia dohodári a živnostníci (Nový Čas)

Od septembra klesnú príspevky do II. piliera na 4 %, dohodári budú platiť okrem daní aj odvody, aj zarábajúci nad 1 180 € zaplatia na odvodoch viac.

Od januára sa penzie budú zvyšovať o pevnú sumu.

To sú niektoré zo zmien, ktoré schválil parlament a po podpise prezidentom začnú platiť. Čo pre ľudí znamenajú tieto zmeny v praxi? Vysvetľuje Radovan Ďurana z inštitútu INESS.

II. pilier otvoria

- príspevok do II. piliera sa má od 1. septembra 2012 do konca roka 2016 znížiť z 9 % na 4 % hrubej mzdy

- od roku 2017 sa následne bude postupne zvyšovať sadzba o 0,25 % za každý rok na konečnú úroveň 6 % v roku 2024

- II. pilier otvoria od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013, ľudia tak budú môcť z neho vystúpiť i vstúpiť do neho

- vstup do II. piliera nebude povinný, ale dobrovoľný, a to do 35 rokov

- sporitelia sa však budú môcť pripoistiť nimi zvolenou sumou

- daňovo zvýhodnené budú 2 % z hrubej mzdy

- ministerstvo práce ráta, že z neho vystúpi 60 000 ľudí a vstúpi 10 000

Čo na to Radovan Ďurana?

Zníženie príspevkov do II. piliera znamená pre časť sporiteľov vyššie dane. Za vyššie príspevky do sociálnej poisťovne totiž žiadny dôchodok nedostanú. Pre rozpočet vlády to znamená zníženie dotácie Sociálnej poisťovne o 500 mil. €. Dočasne dôjde k nižšiemu deficitu, ale to neznamená, že problém je vyriešený. Neoplatí sa z II. piliera vystúpiť tým, ktorí platia vysoké odvody, pretože za ne nedostanú vysoké dôchodky. Pre tých, ktorí považujú dedenie a samotné vlastníctvo úspor za dôležité, ostáva druhý pilier naďalej voľbou.

Ďalšie zmeny:

- ostať má minimálne jeden garantovaný a jeden negarantovaný fond

-  ak bude chcieť sporiteľ naďalej zostať v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude to musieť oznámiť svojej dôchodkovej spoločnosti, ak tak neurobí k 30. 4. 2013, prejde do garantovaného fondu

- poplatok za vedenie dôchodkového účtu ostáva 1 %

- poplatok za správu garantovaného aj negarantovaného fondu zostáva 0,3 %

- výnosový poplatok z stúpne z 5,6 % na 10 %

Odvody z práce na dohodu

- práca na dohodu sa napokon nezruší

- na dohodu o brigádnickej činnosti môžu pracovať len študenti do 26 rokov, najviac 20 hodín týždenne

- starobní a výsluhoví dôchodcovia budú platiť okrem dane aj odvody vo výške 23,8 %

- študenti, invalidní dôchodcovia a výsluhoví invalidní dôchodcovia budú platiť 29,8 % na celé dôchodkové poistenie

- študenti do 18 rokov a do zárobku 66 eur budú od zvýšených odvodov oslobodení

- ľudia pracujúci na dohodu s pravidelným príjmom 48,6 % budú platiť všetky sociálne a zdravotné odvody ako zamestnanci na klasický pracovný pomer

- ľudia s nepravidelným príjmom budú platiť odvody vo výške 43,8 %

Čo na to Radovan Ďurana?

Výrazné obmedzenie dohôd radikálnym zvýšením odvodov je nešťastný krok, ktorý postihne desaťtisíce ľudí s nízkymi príjmami. Tí buď prídu o šancu legálne pracovať, alebo im výrazne klesne čistý príjem. Študenti predstavujú menšinu dohodárov. Zmeny najviac postihnú ľudí, ktorí sa nevedeli zamestnať na plný úväzok, alebo sa snažili popri práci si privyrobiť.

Dôchodky vzrastú o presnú sumu

- dôchodky sa budú od 1. januára 2013 najbližších 5 rokov, do roku 2017, valorizovať o pevnú sumu

- dôchodkový vek sa od roku 2017 naviaže na strednú dĺžku života

- vek odchodu do dôchodku sa môže zvyšovať približne o 50 dní ročne

- od roku 2018 budú dôchodky rásť o tzv. dôchodcovskú infláciu, teda o rast cien tovarov a služieb, ktoré dôchodcovia často nakupujú

Čo na to Radovan Ďurana?

Valorizácia o pevnú sumu zvýhodňuje dôchodcov s nízkymi dôchodkami, pričom sa vôbec nezohľadňuje, či nízke dôchodky mali preto, že sa vyhýbali plateniu odvodov, alebo preto, že nemohli pracovať napríklad kvôli rodinným povinnostiam. Ide o neadresný transfer. Dôchodcovská inflácia by do istej miery mala znižovať výdavky na dôchodky, čo je potrebné vzhľadom na obrovský deficit Sociálnej poisťovne. Valorizácia dôchodkov by mala byť obmedzená rastom objemu zaplatených odvodov.

Vyšší plat, vyššie odvody

-  zamestnanci s hrubou mzdou nad 1 180 € mesačne by mali platiť vyššie odvody

- maximálny strop na odvody sa zvýši na päťnásobok priemernej mzdy

Paušál pre živnostníkov obmedzia

- minimálny základ pre odvody živnostníkov sa zvýši zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy

- na určenie vymeriavacieho základu sa použije pomerná časť základu dane neznížená o zaplatené poistné, pričom doteraz sa suma o poistné znižovala

- strop na paušálne výdavky 40 % sa zachová, no obmedzí sa jeho výška

- minimálne sociálne a zdravotné odvody sa v budúcom roku zvýšia zo 160,24 € na 185,30 €

- maximálny mesačný paušál bude od januára 2013 predstavovať 420 €, čo ročne znamená 5 040 €

Čo na to Radovan Ďurana?

Zmeny výrazne zvýšia zaťaženie živnostníkov. Postup vlády je nešťastný, lebo pri 13%-nej nezamestnanosti zatvára dvere tým, ktorí sa snažili postarať sami o seba - aj živnostníkom, aj dohodárom. Obmedzenie paušálu zvýši odvodové zaťaženie a náklady na vedenie účtovníctva pre živnostníkov s mesačným príjmom vyšším ako 1 000 €.

Nový Čas, 11.8. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards