Ako bude vyzerať ústavný zákon o dôchodkoch?

Vláda má záujem rokovať o prijatí ústavného zákona, ktorý by stabilizoval dôchodkový systém na Slovensku, píšu média a portál Národnej rady SR. Šľachetný cieľ, poviete si. Z pohľadu občanov je to nielen finančne nákladné, keď 4 roky jeden furman volá čihí, a potom ďalší hota, ale hlavne to vytvára obrovskú neistotu. Občan potom netuší, čo bude za päť, dvadsať, či nebodaj päťdesiat rokov a pochopiteľne stráca dôveru v akýkoľvek verejne organizovaný systém.

Ako bude vyzerať ústavný zákon o dôchodkoch?

Pozrime sa ale, čo ochote diskutovať o ústavnom zákone predchádzalo. 1. Absencia verejnej diskusie o narýchlo zlepenej budúcej podobe dôchodkového systému zo strany novej vlády. 2. Porušenie legislatívnych pravidiel, extrémne krátke pripomienkové konanie. 3. Vynechanie vznikajúcej fiškálnej rady z procesu hodnotenia dlhodobých dopadov. 4. A nakoniec predloženie reformy bez poznania jej dlhodobých dopadov. Kto chce, môže do zoznamu pripojiť ignorovanie petície s viac ako 80 000 podpismi.

Prijatie zásadnej reformy penzijného systému v podstate bez diskusie rozhodne nedáva dobré predpoklady na to, aby konečne vznikol spoločenský konsenzus ohľadom jeho trvalejšej podoby. Politická trieda sa na parametrickej podobe nastavenia prvého piliera asi zhodne. Prijatá novela de facto kopírovala návrh exministra Mihála (významne ovplyvnený Inštitútom finančnej politky). Chlieb sa bude lámať na veľkosti prvého piliera, ktorá priamo závisí od veľkosti druhého piliera. 

Nie je žiadnou novinkou alebo prekvapujúcim zistením, že vládnuca moc v parlamente nemá k II. pilieru jasný postoj. Rozsah názorov sa pohybuje od jeho úplného zrušenia, až po jeho zachovanie na úrovni 6 % odvodu. Ale pozor, veľkosť II. piliera neurčuje len sadzba odvodu na dôchodkové sporenie. Významnejšou premennou je počet sporiteľov.  Vysoký počet sporiteľov znamená vysoký podiel populácie, ktorá čiastočne na seba preberá zodpovednosť za dôchodkové zabezpečenie. A vysoký počet sporiteľov znamená silnú politickú skupinu, ktorá zvyšuje šance druhého piliera na jeho dlhodobé prežitie.

Diskusie o aktuálnej novele sa zredukovali na výšku odvodov, ale zabúda sa na to, že  dobrovoľný vstup do druhého piliera, ktorý platil pred Mihálovou reformou, využilo len okolo 10% poistencov. Ochotu pristúpiť na väčší, či menší II. pilier určuje aj vnímanie jeho funkcie. Vládnuca strana hodnotí II. pilier len z pohľadu schopnosti zhodnotenia úspor. Ak už aj niekoľkoročné výsledky plánovaného 20-30 ročného zhodnocovania vychádzajú nižšie, ako rast priemernej mzdy na Slovensku, považuje II. pilier za zlyhanie. Riziko, že by sporiteľ mal nižší dôchodok ako nesporiteľ je interpretované ako dôvod nevstúpiť do II. piliera. Inak povedané, nech si sporia len tí, ktorí sú dosť bohatí na to, aby z vlastných úspor bezpečne ustáli nižšie výnosy.

Tento postoj sa samozrejme sociálnodemokratickej strane, ktorá sa chce starať o blahobyt väčšiny populácie, nedá vyčítať. Do značnej miery tiež určuje, aký veľký (či skôr malý) II.pilier by chcela nová vláda mať. A pri malom II. pilieri potom rastie aj ochota zvyšovať do neho odvody, ak zároveň dochádza k zvyšovaniu príjmov I. piliera rozširovaním odvodového základu. Strop vymeriavacích základov sa posúva na 5 násobok priemernej mzdy, ale dávky sa počítajú najviac z dvoj, resp. trojnásobku týchto základov. Preto sociálne odvody poistencov platené zo mzdy nad 1600, resp. 2400 eur sú čistou daňou. Čiže ak váš talentovaný softvérový vývojár dostáva mzdu 3500 eur, tak z celých jeho odvodov vo výške viac ako 1000 eur predstavuje 382 eur čistú daň, za ktorú nedostane žiadnu dávku, žiadny dôchodok. Účasť v druhom II. pilier  znamená pre neho jedinú možnosť, ako túto sumu  znížiť vo svoj prospech o 44 eur. Pri 6% odvode sa jeho daň nezníži o 44 eur, ale „až“ 66 eur (čistá daň 316 eur). Zo mzdy pod 2400 si tento vývojár cez druhý pilier „vytiahne“ 96 eur (4% odvod). On sám teda účasťou v druhom pilieri žiadnu záťaž pre verejné financie nepredstavuje, naopak, bohato ju preplatí. V skutočnosti však bude jeho čistá daň oproti pôvodnému nastaveniu z roku 2007 ešte o 105 eur vyššia, pretože nedostane trojnásobný dôchodok, ale len 2,3 násobok dôchodku človeka s priemernou mzdou.

Novela I. a II. piliera sa teda dá čítať nielen ako snaha dočasne vylepšiť bilanciu poisťovne, ale aj ako pokračovanie snahy zmenšovania II. piliera. Ak by  súčasná vláda dosiahla stav, v ktorom by si dobrovoľne sporili len ľudia  s nadpriemernou mzdou, veľmi pravdepodobne by ho ústavným zákonom garantovala. Dosiahla by tak kombináciu politicky oslabeného II. piliera a zároveň dodatočné, i keď vzhľadom na demografický trend nie dostatočné zdroje na financovanie deficitného prvého piliera. Ide o to súčasnej vláde?
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards