Peniaze nefungujú. Treba sa vrátiť k zlatu (Finweb)

USA sú dostatočne veľkou ekonomikou na to, aby mohli vrátiť svetový finančný systém po 40-ročnom experimente s nekrytými papierovými peniazmi opäť ku zlatej kotve. Obavy, či je na svete dostatok zlata, nie sú na mieste. Peniaze sú iba mierka a "dostatok" zlata je len otázkou jeho ceny, povedal pre Finweb dňa 30.8. 2012 Juraj Karpiš z INESS.

Peniaze nefungujú. Treba sa vrátiť k zlatu (Finweb)

Mali by sa Spojené štáty vrátiť ku zlatému štandardu? Ani analytici nie sú v tom jednotní.

Alexander Ač, Centrum výskumu globálnej zmeny

Z politického hľadiska považujem návrat k zlatému štandardu za nemožný, pretože to bolo práve jeho zrušenie, ktoré umožnilo tlačenie „petrodolárov“ a život na dlh. Američania tak mohli dovážať ropu zo zahraničia, keďže jej pre udržanie ekonomického rastu potrebovali viac, ako sami vyťažili. Opätovné zavedenie zlatého štandardu už nedokáže zabrániť nadchádzajúcim veľkým problémom (súvisiacim s vyčistením trhu a nesplatiteľných dlhov), ale mohlo by zabrániť podobným finančným problémom v budúcnosti.

Juraj Karpiš, INESS

USA sú dostatočne veľkou ekonomikou na to, aby mohli vrátiť svetový finančný systém po 40-ročnom experimente s nekrytými papierovými peniazmi opäť ku zlatej kotve. Obavy, či je na svete dostatok zlata, nie sú na mieste. Peniaze sú iba mierka a "dostatok" zlata je len otázkou jeho ceny. Obavy z inflácie v prípade objavenia nových nálezísk zlata sú v čase, keď americká peňažná zásoba rastie medziročným tempom takmer 10%, úsmevné.

Paul Krugman, profesor ekonómie

Udalosti posledných rokov ukázali, aké sú výhody toho, že nie je zavedený zlatý štandard a že máme fiat peniaze, ktoré môžeme tlačiť v čase, keď je ekonomika ohrozená. V USA sa však republikáni rozhodli, že je potrebné odmietnuť zlo fiat peňazí a vrátiť sa k zlatému štandardu. A to presne vtedy, keď udalosti jasne ukazujú, že fiat peniaze sú skutočne na pomoc a strata flexibility, ktorú by ich opustenie prinieslo, by znamenala pohromu. Peniaze kryté nejakou komoditou teda znamenajú v podstate riešenie neexistujúceho problému.

Ashin Pandurangi, univerzita George Mason

Povedal by som, že návrat ku zlatému štandardu v USA by bol dosť devastujúci pre ekonomiku a dlžníkov, na ktorých dopadne tiaž nárastu hodnoty peňazí, a preto náklady na obsluhu dlhu výrazne narastú. Naviazaním papierovej meny na fixnú cenu zlata dôjde k zníženiu peňazí v obehu ešte viac, ako teraz, čo zaťaží solventnosť podnikateľov a celkovo zamestnanosť (to je čiastočne dôvod, prečo FED znížil krytie zlatom v USA počas Veľkej depresie). Ďalší problém je, že nemáme dobrú predstavu, koľko zlata vlastnia vlády pre nedostatočný audit. Väčšina sukromného vlastníctva zlata je koncentrovaná v rukách bohatých bánk a elít korporácií, takže tí by profitovali z raketovo rastúcej ceny zlata, a ostatní by trpeli.

Martin Prokop, Next Finance

Návrat k zlatému štandardu, teda situáciu, kedy by všetky peniaze boli kryté zlatom, je neuskutočniteľný. Iba malá časť všetkých peňazí je krytá zlatom. Aby sa plného krytia peniazmi docielilo, museli by centrálne banky A) výrazne zvýšiť svoje zlaté rezervy, alebo za B) by bolo potrebné znížiť množstvo peňazí v obehu. Lenže k navýšeniu zlatých rezerv nie je dostatok zlata. Možnosť B) by vyvolala obrovskú defláciu, ktorá by bola spojená s poklesom hodnoty všetkých aktív. Navyše banky by museli znížiť množstvo poskytovaných úverov. Veľa spoločností by sa dostala do problému s financovaním. To smrdí hlbokou recesiou. Zlatý štandard je prežitý systém. Neumožňuje finančným trhom pružne reagovať na ponuku a dopyt po peniazoch. Inými slovami, banky by neboli schopné poskytovať nové úvery ani na efektívne projekty. To by bolo brzdou dnešného hospodárstva.

Peter Schiff, Euro Pacific Capital

Dúfam, že nás republikáni vrátia späť k zlatému štandardu. Mnoho ľudí kritizuje zlato, pretože bráni centrálnym bankám, aby používali menovú politiku na riadenie ekonomiky. To však môže byť jeho najväčšia vlastnosť. Pri zlatom štandarde určuje voľný trh ponuku peňazí a úrokové sadzby. Úroky, ktoré môžeme definovať ako cenu peňazí, sú zrejme najdôležitejšie ceny zo všetkých. Jediná cesta, ako dosiahnuť to, čo chceme, je nechať robiť trh svoju prácu. Politicky motivovaní centrálni bankári si snahou o úpravu cien vypísali recept na katastrofu. Návrat k zlatému štandardu je teda správnou cestou.

Finweb, 30.8. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards