Najväčšie podniky

Porovnanie
najväčších podnikov
s trinásťročným odstupom môže priniesť zaujímavé
informácie. Prosté porovnávanie výšky tržieb nemá vysokú výpovednú hodnotu, či
už kvôli inflácii alebo zmene štruktúry výroby.

Najväčšie podniky


Zaujímavé sú ale dve skutočnosti. V podnikoch, ktoré
v hitparáde ostali, došlo väčšinou k výrazným poklesom počtu
zamestnancov. Najzaujímavejšie sú iste čísla distribučných podnikov (SSE
znížila počet zamestnancov na 1593), kde došlo k poklesu viac ako 60%,
pričom počet pripojených odberateľov neustále rastie.

V súčasnosti zamestnáva 10 najväčších podnikov 62 tisíc
zamestnancov, čo je 50% stavu z roku 1993. Čosi to vypovedá
o vtedajšej koncentrácie výroby do veľkopodnikov. Avšak aj tieto čísla
môžeme brať ako dôkaz toho, že akcionár sledujúci vlastné, a nie politické
záujmy, je prirodzene motivovaný zvyšovať efektivitu hospodárenia.

Poznámka: 33,4 mld. Sk v roku 1993 by malo dnes hodnotu
85,6 mld. Sk

Po sčítaní zamestnancov ŽSR, ŽSSK, ŽS Cargo mali železnice 34 488
zamestnancov a tržby 29,4 mld. Sk.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards