Sloboda združovania – vzor Rusko?

Súčasná vláda chce obmedziť pôsobenie mimovládnych
neziskových organizácií. INESS sa pripojil k tejto iniciatíve. Na návrhu
zákona je však smutne zaujímavé to, že nápadne pripomína „demokratické“ postupy
z Ruska.

Sloboda združovania – vzor Rusko?

Na túto „podobnosť“ upozorňuje článok na svojich stránkach CEE trust, ktorý financuje
projekty zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti: „Pred dvomi rokmi boli podobné
zmeny prijaté v zákone o nevládnych organizáciách (MVO) v Ruskej
federácii. Novela požadovala od MVO opätovnú registráciu a ukončenie
činnosti tých organizácií, ktoré sa znovu nezaregistrovali. Zaviedlo sa
zložitejšie účtovanie, finančné audity a pravidelné reportovanie
o činnosti organizácií. Nová slovenská legislatíva má za cieľ zaviesť
rovnaké opatrenia. Jediný rozdiel oproti ruským zákonom spočíva v hrozbe
finančných pokút tým ruským organizáciám, ktoré nesplnili podmienku
štvrťročného informovania o aktivitách. Slovenským organizácie budú
pokutované za nepredloženie ročnej správy o aktivitách.“

Ruský zákon bol natoľko prepracovaný, že aj poslanci
Európskeho parlamentu prišli
s viacerými požiadavkami na jeho zmenu. Poslanci
vyjadrili nádej
, že ruskí zákonodarcovia:

 • jasne
  vymedzia neprijateľné politické aktivity, ktoré nesmú byť financované zo
  zahraničných zdrojov;
 • stanovia,
  že jediným dôvodom na rozpustenie MVO alebo neziskovej organizácie je
  rozhodnutie súdu a nie dozorného orgánu;
 • rozhodnú
  nezaviesť požiadavku trvalého pobytu pre cudzích štátnych príslušníkov,
  ani vekovú hranicu;
 • zabezpečia
  právo cudzích štátnych príslušníkov zakladať v Rusku MVO a zúčastňovať sa
  na ich činnostiach;
 • zmiernia
  navrhované kontrolné právomoci štátnych orgánov nad MVO, najmä pokiaľ ide
  o podmienky zodpovedať za zdroje finančných prostriedkov, pokiaľ ich
  poskytli zahraniční sponzori.

Podmienky ako napríklad: „spolok
môže vyvíjať činnosť len za účelom vzájomnej prospešnosti svojich členov“ sú
plne v súlade s ruským autokratickým prístupom k občianskej
spoločnosti. Predstavy súčasnej vlády o správnom smerovaní spoločnosti by
sa dali pomenovať rôzne, avšak slovo občianska by medzi nimi určite chýbalo.

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na pošli na vybrali.sme.sk a pošli na linkuj.cz, prípadne dajte o ňom vedieť Vašim známym.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards