Kedy prijať euro na Slovensku? (Új Szó)

Asi najväčším pozitívom snahy o skoré zavedenie
eura na Slovensku sú tvrdé limity obmedzujúce nezodpovedné správanie politikov
v podobe Maastrichtských kritérií. O rizikách ako je napríklad zrýchlená
inflácia z dôvodu cenovej konvergencie cez rast cenovej hladiny, ktorá pre
zasiahne najmä nízkopríjmové vrstvy obyvateľstva, však sociálnodemokratická
vláda príliš nehovorí, povedal Juraj Karpiš z INESS pre denník Új Szó dňa 9.1.2008.

Kedy prijať euro na Slovensku? (Új Szó)

Opozícia plánuje
vyslovenie nedôvery Robertovi Ficovi

Bratislava. Opozícia opäť
podáva návrh na odvolanie predsedu vlády. Opozičné strany avizovali už
začiatkom decembra, po hlasovaní o dôvere predsedovi vlády, že opäť podniknú
tento krok.

Predseda parlamentu Pavol
Paška zvolal 6. decembra 2007 o siedmej večer mimoriadnu schôdzu, ktorú kvôli
neskorému času opozícia bojkotovala. Mikuláš Dzurinda, predseda SDKÚ vtedy
povedal pamätné vyhlásenie, že „v noci pracujú len zlodeji“. O termíne, kedy podajú
návrh, ešte nie je rozhodnuté , SDKÚ – iniciátor návrhu – vo štvrtok rozhodne
aj o tom akou formou budú verejnosť informovať o činnosti vlády. Isté ale je, že
všetky tri opozičné strany chcú mimoriadnu schôdzu ešte pred koncom januára,
pred začiatkom riadnej schôdze, preto, aby sa rozprava dostala na rad cez deň –
Pavol Paška však v decembri argumentoval nabitým programom jednak
parlamentu, jednak predsedu vlády a obhajoval večernú schôdzu.

Podľa Gyulu Bárdosa, vedúceho
frakcie SMK, sa na návrh strany rozšíril „zoznam“ dôvodov na odvolanie, podľa
nich totiž nepodajú návrh len kvôli kauze v pozemkovom fonde a kúpe
vinohradu Robertom Ficom za nečistých podmienok. V parlamentnej rozprave
sa chcú opýtať napríklad na prípad Hedvigy Malinovej, alebo na pripravovaný
novinársky zákon, pozmeňovací návrh zákona o spolkoch, ale za neprijateľný považujú
aj v decembrový výrok premiéra o tom, že súčasná opozícia má miesto vo väzení. Opozičné
strany nepovažujú za prijateľné ani to, že do verejnoprávneho média sa na vedúcu
pozíciu dostane človek vládnej koalície.

Teda návrh SDKÚ na
vyslovenie nedôvery, podporí aj SMK aj KDH, aj keď predseda KDH ešte v
pondelok vyhlásil, že podľa jeho názoru opozícia nemusí byt jednotná v každej otázke.
Podľa Pavla Hrušovskeho je prirodzené, že napríklad politika liberálnej
pravice reprezentovaná SDKÚ a konzervatívna kresťanskodemokratická strana
zmýšľa o istých otázkach inač. Stanislav Janiš, predseda frakcie SDKÚ, hovorí,
že v princípe môžu mať opozičné strany rozličné názory, ale podľa neho – a tak zmýšľa
aj Gyula Bárdos - v podstatných a strategických otázkach sa musia zhodnúť. A
takou otázkou je aj menovanie spoločného kandidáta na prezidenta, kde sa podľa
Gyulu Bárdosa SDKÚ s KDH prekára.

Opozícia nie je jednotná
ani v otázke prijatia eura. Július Brocka, podpredseda KDH, sa pre náš denník
vyjadril, že súhlasia so zavedením eura, ale termín považujú za priskorý. Podľa
Brocku jeho strana už v roku 2004 hovorila, aby sa euro zaviedlo až v r. 2011 a
nie 2009. Tiež vyjadril obavy, že zavedenie v roku 2009 môže mať na hospodárstvo
aj negatívny vplyv a životná úroveň priemerného občana sa môže znížiť.
„Predpovede hovoria, a aj doteraz bola skúsenosť taká, že koruna sa oproti euru
posilňuje. Treba vziať do úvahy, že tento pozitívny vývoj, teda
posilnenie koruny, sa po zavedení eura stratí, teda mali by sme vyčkať, keď
bude kurz ešte výhodnejší a výmena bude aj pre priemerného občana výhodná,
povedal Brocka.

Ani SDKÚ ani SMK nezdieľajú obavy KDH, podľa Gyulu
Bardosa bude mať vstup do eurozóny na makroekonomiku vyslovene pozitívny vplyv.Podľa Juraja Karpiša, ekonomického analytika INESS, nie sú
názory KDH úplne neopodstatnené. “Nemyslím si, že je v prospech Slovenska čo
najrýchlejšie zavedenie eura. Koruna by mala ešte posilniť. Najväčšmi riskantné
je, že slovenské a európske ceny sa nebudú približovať z dôvodu posilnenia
koruny, ale len zvýšením cien, teda na Slovensku porastie inflácia – povedal
pre náš denník analytik.

Új Szó, 9.1.2007

Nem egységes az ellenzék az euró bevezetésének kérdésében, a
Kereszténydemokrata Mozgalom egyedüli parlamenti pártként ellenzi

Bizalmatlansági
indítványt tervez az ellenzék Robert Fico ellen

Pozsony. Ismét bizalmatlansági indítványt nyújt be az ellenzék a
miniszterelnök ellen. Az ellenzéki pártok már december elején, a kormányfő
elleni bizalmatlansági indítványról szóló parlamenti szavazás után jelezték,
újra megteszik ezt a lépést.

Pavol Paška házelnök december 6-án este hét órára hívta össze a parlament
rendkívüli ülését, a késői időpont miatt azonban az ellenzék bojkottálta az
ülést. Mikuláš Dzurinda SDKÚ-elnök akkor tette emlékezetes kijelentését:
„éjszaka csak a tolvajok dolgoznak”. Arról, hogy mikor nyújtják be az
indítványt, egyelőre nincs döntés, az SDKÚ – a bizalmatlansági indítvány
kezdeményezője – csütörtökön dönt, arról is, milyen formában akarják a
polgárokat tájékoztatni a kormány tevékenységéről. Az azonban biztos, hogy a
három ellenzéki párt még a parlament január végén kezdődő rendes ülése előtti
időpontban akarja a rendkívüli ülést, azért, hogy a vitára napközben
kerülhessen sor – december elején Pavol Paška ugyanis épp a parlament feszített
munkatempójával és a miniszterelnök elfoglaltságával indokolta az esti
időpontot.

Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetője szerint pártja javaslatára a leváltási
indokok „listája” bővült, szerintük ugyanis nemcsak a földalap körüli botrányok
és Robert Fico tisztázatlan körülmények között vásárolt szőlőskertje miatt
nyújtják be a bizalmatlansági indítványt. A parlamenti vitában rá akarnak
kérdezni például Malina Hedvig ügyére, vagy a készülő sajtótörvényre is, a
polgári társulások működését megnehezítő módosító javaslatra, de
elfogadhatatlannak tartják például a miniszterelnöknek azt a – már a decemberi
ülés óta tett – kijelentését, hogy a jelenlegi ellenzéknek börtönben a helye.
Nem tartják elfogadhatónak az ellenzéki pártok azt sem, hogy a közszolgálati
médiák tanácsába a kormány a saját embereit akarja ültetni.

Az SDKÚ bizalmatlansági indítványát tehát mind az MKP, mind a KDH támogatja,
holott még hétfőn a KDH elnöke kijelentette, véleménye szerint az ellenzéknek
nem kell minden kérdésben egységesnek lennie. Pavol Hrušovský szerint
természetes, hogy például a jobboldali liberális politikát képviselő SDKÚ és a
konzervatív kereszténydemokrata párt bizonyos kérdésekről másképp vélekedik.
Stanislav Janiš SDKÚ-frakcióvezető szerint alapjában véve elfogadható, hogy az
ellenzéki pártoknak bizonyos dolgokban lehet eltérő véleményük, ám szerinte –
így vélekedik Bárdos Gyula is – alapvető, stratégiai kérdésekben egyet kell
értenie. Ilyen kérdés most az államfőjelölt kérdése is, Bárdos Gyula szerint
rendkívül fontos egy közös jelölt állítása, itt azonban az SDKÚ és a KDH
viaskodik egymással.

Nem egységes az ellenzék az euró bevezetésének kérdésében sem. A
Kereszténydemokrata Mozgalom, egyedüli parlamenti pártként, nem ért egyet
azzal, hogy Szlovákia már 2009-ben bevezesse az eurót. Julius Brocka alelnök
lapunknak azt nyilatkozta, az euró bevezetésével egyetértenek, de annak
időpontját túl korainak tartják. Brocka szerint pártja már 2004-ben is azon a
véleményen volt, hogy az eurót 2011-ben, és nem 2009-ben kellene bevezetni. Az
alelnök lapunknak úgy nyilatkozott, félő, hogy a 2009-es bevezetés a gazdaságra
is negatív hatással lehet, és az átlag állampolgár életszínvonala csökkenhet.
„Az előrejelzések azt mutatják, s eddig is ez volt a tapasztalat, hogy a korona
egyre erősödik az euróhoz képest. Tudatosítani kell, hogy ez a pozitív
folyamat, tehát a korona erősödése, az euró bevezetése után értelemszerűen
megszűnik. Meg kellene tehát várni, amíg az árfolyam még kedvezőbb lesz, tehát
az átváltás az átlag állampolgár számára is előnyös legyen” – mondta Brocka.

Sem az SDKÚ, sem az MKP nem osztja a KDH félelmeit, Bárdos Gyula
frakcióvezető szerint a makrogazdaságra kifejezetten pozitív hatással lesz az
euróövezetbe való belépés. Juraj Karpiš,
az INESS gazdaságkutató intézet szakembere szerint azonban nem teljesen
megalapozatlan a KDH állítása. „Nem gondolom, hogy Szlovákia előnyére válik az
euró minél korábbi bevezetése. A koronának még erősödnie kellene. A legnagyobb
kockázat az, hogy a szlovákiai és európai árszint nem a korona erősödéséből
következően közeledik majd, hanem csak az áremelkedéssel, tehát Szlovákiában nőni
fog az infláció- mondta lapunknak a szakértő.
(sán, sita)

ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ

ÚJ SZÓ, 2008. 01. 09.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards