Kto za koho kope

Kto za koho kope  je značka, ktorou budeme označovať komentáre a články týkajúce sa vzťahov s Európskou úniou. Ich spoločným menovateľom bude nezodpovedaná otázka, či Komisia, a orgány únie, majú robiť  to, čo chcú členské štáty, alebo členské štáty majú robiť to, čo nevolení predstavitelia  komisie  chcú. Túto zložitú vetu najlepšie ilustruje tento príklad:

 

Kto za koho kope

Kvóty na podiel žien vo vedení firiem

Server EUobserver (kurzívou) popisuje aktuálny stav riešenia tohto „problému“:

Legislatívny návrh komisie, ktorý sa stále nachádza vo fáze príprav, plánuje zaviazať verejne obchodovateľné spoločnosti v EÚ na dosiahnutie 40-percentnej miery "nedostatočne zastúpeného pohlavia" vo svojich predstavenstvách do roku 2020. Miera sankcií, vrátane pokút, bude ponechaná na zvážení členských štátov.

Na túto tému sme písali komentár tu. Ukázalo sa však, že s iniciatívou komisárky Redingovej nesúhlasí 9 členských krajín, na čele s Veľkou Britániou :

 „Znovu opakujeme, že akékoľvek cielené opatrenia v tejto oblasti by mali byť navrhované a realizované na národnej úrovni. Preto nepodporujeme prijatie právne záväzných ustanovení týkajúcich sa žien vo firemných predstavenstvách na európskej úrovni“ píše sa v liste podpísanom ministrami práce Bulharska, Českej republiky, Estónska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Malty, Holandska a Veľkej Británie zo 14. septembra.

Reakcia Komisárky Redingovej však bola mocná, na stretnutí s novinárkami uviedla:

 „V praxi tento list nič neznamená. Veľký dojem na mňa neurobil,“ povedala prirovnávajúc situáciu k inému ťažkému boju, ktorý zviedla za zníženie roamingových poplatkov počas jej pôsobenia ako komisárky pre telekomunikácie. Vtedy proti jej iniciatíve vystúpilo 17 členských štátov, o 9 mesiacov neskôr však jej návrh prešiel jednomyseľne.

Problém však je, že ani komisia nie je ako celok presvedčená o správnosti tohto postupu, konkrétne tretina, vrátane holandskej komisárky je proti :

Hoci Neelie Kroes z Holandska verí v ženské práva, podľa jej vyjadrenie pre FT z minulého týždňa podporuje stanovený cieľ, ale „nemal by byť predpísaný na európskej úrovni.“

Lenže mať moc v politike znamená šancu zapísať sa do histórie, ktorej politici radi podľahnú, bez ohľadu na nesúhlas podstatnej časti členských krajín:

 „Bude to veľmi zaujímavý boj,“ vyhlásila v pondelok Redingová s optimizmom, že sa jej kolegov nakoniec podarí presvedčiť. „V politike musíte vycítiť okamih v histórii, v ktorý treba niečo urobiť. Toto je okamih kvót pre ženy.“

Mimochodom, našli ste niekde postoj slovenskej reprezentácie k tejto téme?

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards