KDH je proti prijatiu eura už od januára 2009 (Slovenský rozhlas)

Rozhodnutie odsunúť prijatie eura by so sebou
prinieslo náklady. No vzhľadom na to, že dôvodom by bol dobrovoľný krok
Slovenska a nie neschopnosť plniť Maastrichtské kritériá, nemožno súhlasiť s
víziami finančného armagedonu, ktoré niektorí politici podsúvajú, povedal
Juraj Karpiš z INESS v Rádiožurnáli Slovenského rozhlasu dňa
17.1.2007.

KDH je proti prijatiu eura už od januára 2009 (Slovenský rozhlas)

Zvukový
záznam si môžete vypočuť tu (od 2:55 min)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards