Investičné stimuly (STV)

K investičným stimulom, ktoré pomáhajú selektívne
vybraným investorom na úkor všetkých ostatných, existujú alternatívy, ktoré
pomôžu plošne všetkým podnikateľom, zahraničným aj domácim, súčasným aj
budúcim. Sú nimi zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie daňového a
odvodového zaťaženia, budovanie infraštruktúry, povedal v Správach a
komentároch STV dňa 22.1.2008 Richard Ďurana z INESS.

Investičné stimuly (STV)

Videozáznam
si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards