Podvodné horšení mince

Boleslav II, české knieža z rodu Přemyslovcov, sa na sklonku 10-teho storočia takto vyjadril k otázke stability českej meny (komentáre v zátvorkách a medzi úvodzovkami patria autorom publikácie):

Podvodné horšení mince

 

 "O minci dbej, však střídmě, a neměň podobu její. Neboť obec, byť mocně vzrostla lichou podobou mince, rychle bude obrácena vniveč." Knížecí tatík dokonce neopomněl uvést tuto historickou paralelu: "Jest v tom cosi, milý synu, že Karel, král nejmoudřejší a nejmocnější, s nímž se nemůžeme srovnávati my, velmi nízcí (tím Karlem myslí Karla Velikého), když se rozhodl svého syna Pipina po sobě povýšiti na trůn (tady se spletl buďto kníže nebo kronikář: ve skutečnosti šlo o syna Ludvíka, zvaného Pobožný), zavázal ho hroznou přísahou, že se nesmí v jeho království lstivě a nešlechetně meniti váha nebo mince. Zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, ani kdyby nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustošili, tolik by neuškodily lidu božímu jako časté plenění a podvodné horšení mince." Ani dnes by taková "hrozná přísaha" nebyla tak docela od věci. Mohla by být součástí (kupříkladu) programového vyhlášení vlády. "Která zhouba nebo která pekelná lítice nelítostněji olupuje, hubí a ochuzuje ctitele Kristovy než panovnický podvod s penězi? A přece povstanou po čase (až zestárne spravedlnost a zesílí nepravost) ne knížata, ale zloději, ne správcové lidu božího, ale ničemní vyděrači, skrblí lakomci bez milosrdenství, nebojící se Boha vševidoucího, kteří třikrát i čtyřikrát do roka měníce minci, upadají v osidlo d'áblovo ke zkáze lidu božího." Svoji předsmrtnou ekonomickou úvahu zasadil Boleslav do širšího geopolitického měřítka: "Takovými ničemnými pletichami a vymýšlením zákonů úží hranice naší země, jež jsem já rozšířil až k horám za Krakovem, jež slovou Tritri (to je původní název dnešních Tater) milostí Boží a zámožností lidu. Neboť královou slávou i ctí jest bohatství národa jeho; pánovi, nikoli sobě, jest otrocká chudoba tíží." 
 
Text zaznel v rozhlasovej relácii ČRo Toulky českou minulostí jako 46. schůzka v roku 1996 (program má už vyše 900 dielov) s názvom OD BOLESLAVA K BOLESLAVOVI. Relácia vznikla na základe knihy Petra Hory Hořejše s názvom Toulky českou minulostí.
 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards