Z histórie zákonníka práce

Jeden z prvých pokusov o celoplošné regulovanie
pracovných podmienok
a miezd sa
datuje do 16-teho storočia, do obdobia vlády kráľovnej Alžbety. V roku
1563 bol prijatý zákon Statute of Apprentices (voľne postavenie učňov), ktorý predstavoval vládny zákonník práce až do
roku 1815.

Z histórie zákonníka práce

S cieľom predísť záhaľke a nezamestnanosti nastoľoval takéto
pravidlá:

-

každý zdravý muž musel absolvovať 7 rokov učňovskej
výuky, aby sa v 23 rokoch stal „hotovým“ mužom

-

každý dobrovoľne nezamestnaný muž mladší ako 30 rokov
s príjmom menej ako 40 šilingov ročne musel prijať zamestnanie ak mu ho
určili miestne autority

-

na vidieku mohli byť počas žatvy povolaní muži do 60 rokov

-

všetci robotníci museli byť zamestnaní na ročný
kontrakt s garantovanou ročnou mzdou

-

sudcovia (the justicies of the peace) boli oprávnení
určovať maximálnu a minimálny mzdu pre každý druh práce v ich regióne
( v Londýne bola mzda robotníka fixovaná na 9 pencí denne)

-

počet pracovných hodín bol upravený na 12 v lete
a počas denného svetla v zime

-

majstri, ktorí neoprávnene prepustili učňa boli
pokutovaní 40 šilingami

-

zamestnanci, ktorí neoprávnene opustili prácu boli
uväznení

-

zamestnanci nesmeli opustiť mesto alebo diecézu
(parish)

-

štrajk bol za každých okolností dôvodom pre uväznenie,
či pokutu

Okrem minimálnej a maximálnej
mzdy je prekvapujúce, že už v tej dobe bolo známe indexovanie mzdy. Už v 16-tom
storočí zákon určoval zvyšovanie miezd podľa cien základných potravín.
Paradoxne, vtedy zákony regulujúce pracovný trh nepresadzovali zamestnanci, ale
kráľovná s parlamentom. Ani vtedy sa tieto regulácie nevyhli negatívnym
dopadom. Sprevádzali ich rozsiahle kolónie nezamestnaných a chudobných v
okrajových štvrtiach miest, ktorí si neboli schopní nájsť miesto na
preregulovanom pracovnom trhu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards