Presná hodnota

O investičných stimuloch sme písali tu alebo tu. Zjavne píšeme málo, lebo investičné stimuly majú ďaleko od zrušenia, naopak, dochádza k ich spresňovaniu, niekto by povedal „zlepšovaniu“. Občan si nemôže pomôcť, ale aj v tomto prípade musí vzdať hold odbornosti úradníkom ministerstva. Posúďte sami, čo píše etrend

Presná hodnota

„V okrese, kde je nezamestnanosť najmenej o 50 % vyššia ako miera nezamestnanosti na Slovensku, navrhuje ministerstvo minimálnu výšku na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok znížiť z 3,5 mil. eur na 3 mil. eur. “Chceme vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, najmä malých a stredných podnikateľov,“ zdôvodnilo ministerstvo.“

Doteraz sa malí a strední podnikatelia trápili, ako naškrabať zvyšného pol milióna, do projektu za 3,5 mil. eur. Teraz sa konečne môžu húfne pustiť do písania žiadostí na stimuly pre trojmiliónové (v korunách takmer stomiliónové!) projekty.

Aby nedošlo k nedorozumeniu, nelamentujem nad výškou kritéria, stimuly treba nahradiť plošným znížením daňovo-odvodového zaťaženia. Lamentujem nad tou zbytočnou zmenou. Nová legislatíva je len ďalší príklad toho, že pri pripravovanom škrtaní výdavkov sa netreba zamýšľať nad tým, koľko majú  úradníci ušetriť na prevádzke (viď tohtoročný rozpočet), ale či ich skutočne potrebujeme, vzhľadom na pridanú hodnotu ich činnosti.

Slovami Petra Druckera: "Najneproduktívnejšie je zefektívňovanie niečoho, čo sa vôbec nemalo urobiť."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards